De schone kolencentrale bestaat niet /1 reactie

De schone kolencentrale bestaat niet
  • door: Gerard Ringenaldus
    over: energie, milieu, beleid
    op: 22 april 2009
  • Dijkdoorbraak bij kolencentrale in Tennessee bewijst: CO2-afvang lost slechts deel van het probleem op.

  • Strengere millieuregels voor kolencentrales komen eraan in EU en VS.

Eind vorig jaar kwam bij een dijkdoorbraak naast de kolencentrale Kingston in de Amerikaanse staat Tennessee 5,4 miljoen kubieke meter nat kolenas (vliegas) in de directe omgeving van de centrale terecht. Een gebied van 3000 hectare werd met een dertige centimeter dikke laag giftig slib bedekt. Volgens The New York Times was dit één van de grootste ecologische rampen in zijn soort. Nader onderzoek wees uit dat er kwik en arseen in het water en de bodem waren terechtkomen en dat het volledig verwijderen van de stoffen vele miljoenen dollars zou gaan kosten.

Gevaarlijke stoffen

Hoewel nieuwe filters op kolencentrales meer zware metalen en giftige stoffen kunnen tegenhouden, komt er nog altijd jaarlijks gemiddeld per centrale ruim twee miljoen kilo kolenas in de atmosfeer. Uit een onderzoek uit 2007 blijkt hoeveel giftige bijproducten per jaar op deze manier in het milieu komt: 45.000 kilo arseen, 49.000 kilo lood, 1,4 miljoen kilo barium, 91.000 kilo chroom en 140.000 kilo mangaan. In de Verenigde Staten alleen al staan 600 kolencentrales, waarvan de meesten niet of onvoldoende worden gecontroleerd.

Millieuregels niet toegepast

De strengere millieuregels in de VS worden maar ten dele uitgevoerd, en alleen nog maar in de 28 oostelijke staten van de USA. Vooral onderlinge verdeeldheid van de staten is hier debet aan. De verwachting is dat nieuwe productietechnieken pas vanaf 2020 operationeel zullen zijn. De elektriciteitsproductiekosten zullen dan naar verwachting met 30 tot 80% stijgen. Journalisten en wetenschappers in de VS vragen zich af of de VS klaar zijn om afscheid te nemenvan de kolen als energie-opwekker. De realiteit is dat de 600 kolencentrales nu nog ca. 50% van alle elektriciteit opwekken. Deze zijn verantwoordelijk voor bijna 1/3 deel van alle CO2-uitstoot in de VS.