De schone stad bestaat, kijk maar naar Stockholm /2 reacties

De schone stad bestaat, kijk maar naar Stockholm

Een dezer dagen gaan we met z’n allen een mijlpaal voorbij. Dan zullen er meer mensen in een stad wonen dan erbuiten, voorspellen de Verenigde Naties. Een historisch moment, maar niet iets om vrolijk van te worden. Iedere dag trekken gemiddeld honderdtachtigduizend mensen van het platteland naar de stad. Met om en nabij de drie miljard stadsbewoners zal de leefbaarheid in steden verder verslechteren, op het dodelijke af. De levensverwachting van de stadsbewoner is door giftige uitlaatgassen en de gevolgen van overbevolking gemiddeld drie tot vijf jaar korter.

Doemscenario

Stockholm wil in 2020 volledig onafhankelijk zijn van aangekochte aardolie uit instabiele landen

De Zweedse hoofdstad Stockholm, met anderhalf miljoen inwoners een van de grotere steden in Europa, wil dat doemscenario niet lijdzaam afwachten. De stad heeft een omvangrijk aanvalsplan afgekondigd om de stad en haar bewoners te sparen: in 2025 moet al het openbaar vervoer op schone energie rijden, wordt het huisvuil niet langer met trucks maar met een ondergrondse reuzenstofzuiger verzameld en wordt het merendeel van de huizen duurzaam gebouwd.

Vervoer verbeteren

De milieumanager van de plaatselijke openbare vervoersmaatschappij Storstockholms Lokaltrafik (SL), Maria Ljung, vertelt over de noodzaak om het vervoer in de stad te verbeteren. ‘Wij vervoeren dagelijks 700.000 mensen met alleen al tweeduizend bussen. Als we die allemaal op diesel lieten rijden, zou het zeer onaangenaam worden in deze stad.’ Stockholm wil overstappen op biogas en ethanol. Nu al rijden 380 bussen op ethanol, in 2008 moeten alle bussen ervoor gereed zijn.

De stad heeft met een aantal producenten langdurige contracten afgesloten voor de levering van ethanol en biogas. “SL is een bedrijf dat voor de helft draait op belastinggeld en voor de helft op inkomsten uit het betaalde vervoer. Een typisch staatsbedrijf dus”, zegt Ljung. “Wij zien het als onze plicht om het voortouw te nemen en milieubewuster te werken.”
Biogas en ethanol zijn niet duurder, benadrukt ze. “Met de CO2-belasting die de Zweedse overheid rekent, is ethanol per liter goedkoper”.

Niet goed uitvoerbaar

Eerder experimenteerde SL met bussen op waterstof. Dat was geen succes.Eerder experimenteerde SL met bussen op waterstof. Dat was geen succes, de bussen waren niet geschikt om op grote schaal in te zetten. Geld voor het project was er wel, dat kwam van een fonds van de Europese Unie, maar technisch was het nog niet goed uitvoerbaar. Ljung: “De aanvoer van waterstof was onzeker en het was geen veilig systeem. De enige H2-bus die we nu nog hebben, staat in een museum.”

Toilet voor milieu

Een van de bedrijven waarmee SL een contract tot 2020 heeft afgesloten voor de levering van biogas, is het waterbedrijf van de stad, Stockholm Vatten. Steen Bjerggaard is een van de directeuren van het onlangs geprivatiseerde bedrijf en vertelt over de kansen die de stad een aantal jaar geleden zag. ‘Stockholm zuivert het afvalwater van de stad, maar ook van een groot deel van de omliggende gemeenten. Dat levert tonnen afval per dag op.’ De grote hoeveelheid sludge, de te verteren hoeveelheden organisch materiaal, die hiervan dagelijks overblijft, maakte het interessant om te investeren in een biogas-installatie.

‘Die levert nu rechtstreeks al het biogas voor de bussen van SL’, zegt Bjerggaard. ‘We durfden te investeren in de biogas-installatie omdat we een langlopend contract konden sluiten met SL. Wij konden onze exploitatie goed begroten en waren er zeker van dat er geld was voor innovatie.’ Het bedrijf had geen moeite met de plannen aan de bevolking uit te liggen. Bjerggaard: ‘Wij kunnen nu tegen kinderen zeggen dat iedere keer dat ze naar het toilet zijn geweest, ze het milieu helpen in plaats van vervuilen.’