De vijftig meest innovatieve studentbedrijven /reageer

De vijftig meest innovatieve studentbedrijven

Het zijn de knappe koppen op innovatiegebied: de studenten die met hun onderneming een plek wisten te veroveren op de Kairos 50. Op de lijst staan ook drie Nederlandse studentenbedrijven.

De Kairos 50 is opgesteld door de Kairos Society, een wereldwijd netwerk van studentondernemers. Focus van de organisatie ligt bij het aanpakken van wereldwijde problemen in o.a. de gezondheidszorg, het onderwijs en milieu door middel van ondernemerschap en het ontwikkelen van technologie. Van de vijftig meest innovatieve bedrijven waren er drie Nederlands: Studyflow, Bluerise (zie beiden verderop) en Qubis. De Nederlandse tak van de Kairos Society is afgelopen jaar opgezet door Titiaan Palazzi.

1. Studyflow

De mannen van Studyflow.

Vanuit Nederland waren drie bedrijven geselecteerd voor de Kairos 50, waaronder Studyflow, het bedrijf van Edo van Royen, Philippe Taminiau en Tom van Vooren. Hun bedijf heeft een goed jaar achter de rug: één op de drie eindexamenscholieren maakte gebruik van de online tool om eindexamens te oefenen.

Op Twitter gebruikten scholieren zelfs ‘studyflowen’ als werkwoord. Dat alles zonder enige marketing. De drie founders zijn nu klaar om hun bedrijf verder uit te bouwen: Ze ontwikkelen software waarmee het hele leerproces op scholen verbeterd wordt. De nieuwe tool is tweedelig: enerzijds een soort appstore met educatieve content: filmpjes, games, tekstuele uitleg – gratis en betaald. Daarnaast bouwen ze een platform waarop leerlingen een profiel krijgen, waarbinnen gemeten wordt wat hun leertempo, leerstijl, leerkennisniveau en belevingswereld is.

Dat wordt algoritmisch verwerkt, zodat de juiste stukjes content uit de appstore worden voorgeschoteld aan de leerling. Leraren kunnen een live dashboard openen om te kijken hoe hun leerlingen ervoor staan, en zien dan precies aan welke groepjes ze welke stof moeten uitleggen. “Het is een soort Google Analytics voor de leraar”, zegt Van Royen. “En niet alleen voor middelbare scholen. Wij bouwen een technische huls waar alles in kan, dus ook een hbo-opleiding of een training van een bedrijf kunnen er straks ingezet worden.”

Halverwege 2012 wordt gestart met een pilot op vijf laptopscholen – scholen die 1-op-1-onderwijs bieden en elke leerling een iPad of laptop geven. Eind 2012 zal het nieuwe product dan helemaal staan en kan het verder uitgerold worden, ook internationaal. Om dat voor elkaar te krijgen is Studyflow bezig met het ophalen van een tweede ronde financiering. “We willen rustig het platform kunnen opbouwen en testen met leerlingen, en niet te snel verplicht zijn om een businessmodel te kiezen. We willen volledige methodes van scholen vervangen, dus het moet wel ècht goed zijn.”

Op de volgende pagina: een site die in kaart brengt of je wel gezond eet en advocaten voor een betere wereld.