De vuile kanten van verduurzaamd hout /5 reacties

De vuile kanten van verduurzaamd hout
  • door: Martine Postma
    over: duurzaam, milieu
    op: 12 mei 2009
  • Verduurzaamd hout is niet wat het lijkt.

  • Het verduurzamen van hout gebeurt met chemische bestrijdingsmiddelen waar stoffen zoals chroom, koper en arseen in zitten.

Journaliste Martine Postma verdiepte zich in het onderwerp verduurzaamd hout. Tot dan toe had ze daar een neutrale tot positieve associatie bij. ‘Verduurzamen, dat heeft met duurzaamheid te maken’. Dat zal dus wel goed zijn. ‘Dat bleek een domme gedachte’.

Een uurtje zoeken op internet leverde een stortvloed aan zorgwekkende informatie op. Het verduurzamen van hout blijkt een proces te zijn waartegen al vele jaren door tal van actiegroepen wordt gestreden.

Wat is het probleem? Het verduurzamen of impregneren van hout gebeurt met chemische bestrijdingsmiddelen waar stoffen zoals chroom, koper en arseen in zitten. Als het hout dat daarmee is behandeld lang buiten staat en wordt blootgesteld aan regen, dan lekken die stoffen er geleidelijk uit. Hetzelfde gebeurt als het hout wordt gereinigd met een hogedrukspuit. Dan komen ze vrij en sijpelen de bodem in. Zo komen deze gevaarlijke stoffen uiteindelijk ook in ons water terecht.

Althans, dat zeggen de tegenstanders. Volgens de producenten zitten de stoffen goed opgesloten in het hout en komen ze er niet uit. De tegenstanders zijn volgens hen onruststokers die je niet moet geloven.