Wiskundigen lossen problemen voor de industrie op /reageer

Wiskundigen lossen problemen voor de industrie op

Deze week komen ruim zestig topwiskundigen uit binnen- en buitenland in Twente bijeen om zich bezig te houden met problemen die door de industrie zijn voorgelegd en die bij uitstek met wiskunde zijn op te lossen. Bijvoorbeeld een vraag van de NS over nachtparkeren of een vraag van het AMC en Philips om beter hersenoperaties te kunnen uitvoeren.

Een week blokken

Ieder jaar organiseert de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI2008)
in Nederland een samenkomen tussen de industrie en wiskundigen. Van de vele vragen die door de industrie worden ingediend, worden er een aantal geselecteerd. Hiervoor wordt een volle werkweek ingepland.
Na de probleempresentatie van de bedrijven op maandag, wordt er vier dagen lang gemodelleerd, geanalyseerd en gerekend. Voor elk van de zes problemen wordt een groep wiskundigen geformeerd die aan het eind van de week hun oplossing presenteren aan de bedrijven en de overige groepen.

Het evenement is al jaren een succes. Onder de deelnemende bedrijven bevinden zich bekende namen zoals Philips, KLM, ING, het AMC en KPN Research, maar ook lokale of net gestarte bedrijven die een specifieke modelleringsvraag hebben.

Er is tot nu gewerkt aan MRI-scanners, aan broeikassen en aan optiemodellen, maar ook aan kogelvrije vesten, de stabiliteit van een oude kerk en de beste vorm voor kampeertentjes.
Na de week worden er professionele wetenschappelijke verslagen gepubliceerd, maar ook een populair-wetenschappelijk boekje voor leken om zo het evenement bij een grotere groep mensen onder de aandacht te brengen.
Een klein aantal projecten heeft al tot een groter onderzoeksproject geleid en tot publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Kracht van wiskunde

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw komen wiskundigen uit heel Europa bijeen om samen met onderzoekers uit het bedrijfsleven oplossingen te zoeken voor problemen uit de industrie.
De eerste bijeenkomst van de European Study Group with Industry was in Oxford. De 63ste bijeenkomst wordt dit jaar gehouden in Nederland en is georganiseerd door de opleiding Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente.

Actueel probleem

Het oorspronkelijke idee achter deze week is nooit losgelaten. Bedrijven en organisaties krijgen de mogelijkheid om een actueel probleem aan te leveren waarvoor de inzet van wiskunde nodig is om tot een oplossing te komen. Deze problemen worden tijdens de week aangepakt door wiskundigen uit vooral de universitaire wereld.
De modellering die zij loslaten op de problemen levert meestal een belangrijke bijdrage aan de eindoplossing.
In de zeer uiteenlopende problemen wordt de kracht van wiskunde duidelijk. De studiegroep verwacht op deze manier de samenwerking tussen wetenschap en industrie te stimuleren.