De X-factor van het klimaat: wolken /reageer

De X-factor van het klimaat: wolken

Over de rol van wolken bij de huidige klimaatverandering is nog heel weinig bekend. Hoog tijd dat er meer onderzoek wordt gedaan naar deze ‘X-factor’, stelt hoogleraar Herman Russchenberg vandaag in zijn intreerede aan de TU Delft.

Hoewel vrijwel alle wetenschappers het eens zijn over de huidige opwarming van de aarde en de belangrijkste oorzaak daarvan (broeikasgassen), zijn er deelaspecten waarover nog weinig bekend is. De invloed van wolken op het klimaat is zo’n onderwerp. Russchenberg van het International Research Centre for Telecommunications and Radar (IRCTR) pleit daarom in zijn intreerede aan de TU Delft voor meer onderzoek naar wolken. ‘De rol van broeikasgassen bij de klimaatverandering is vrij duidelijk. Bovendien kunnen we aan de uitstoot van die broeikasgassen concreet iets doen. Bij wolken ligt dat allemaal complexer´, zegt hij. ´We weten gewoonweg niet hoe wolken reageren op de klimaatverandering en omgekeerd hoe het klimaat wordt beïnvloed door wolken. Maar die invloed zou wel eens behoorlijk groot kunnen zijn.’

Aërosolen

Een van de deelgebieden die Russchenberg onderzoekt, is de invloed van aëerosolen op de wolkenvorming. Deze fijne stofdeeltjes kunnen dienen als kern waaromheen waterdamp kan condenseren tot hele kleine druppeltjes. Hoe meer van zulke druppeltjes in een wolk, hoe witter deze is en hoe meer zonnestraling de wolk tegenhoudt.

‘Je moet niet zomaar gaan rommelen als je nog niet precies weet hoe het systeem in elkaar zit.’

Het zou dus kunnen dat aërosolen, die gedeeltelijk door menselijke activiteiten (industrie en vervoer) worden uitgestoten, een remmend effect hebben op de opwarming van de aarde.

Her en der gaan daarom zelfs stemmen op om grote hoeveelheden stofdeeltjes in de atmosfeer te brengen. Russchenberg is tegen zulke experimenten. ‘Je moet niet zomaar gaan rommelen als je nog niet precies weet hoe het systeem in elkaar zit.’