De zeven hoofdzonden toegepast op innovatie... /reageer

De zeven hoofdzonden toegepast op innovatie...

In de 6de eeuw gaf paus Gregorius I de kick-off van wat we nu kennen als de zeven hoofdzonden. Die hoofdzonden liggen aan de basis van andere zonden. Mocht u daar aan twijfelen: dat zijn er nogal wat. Niks zondigs is de mens vreemd. Het kan dus bijna niet anders of ze hebben ook impact op innovatieprocessen.

1) Hoogmoed

Vaak beschouwt men hoogmoed als de ergste zonde van de zeven. Het verlangen om belangrijker te zijn dan anderen kan in essentie natuurlijk een drijvende kracht zijn om te innoveren. Maar het wijst op een sterke interne focus en vanuit innovatie-oogpunt is dat geen duurzame focus. De motivatie voor motivatie is beter extern, i.e. een nog beter aanbod om onze klanten verder te helpen. Succes zal dan wel volgen. Hoogmoed kan ook betrekking hebben op zelfoverschatting. Bij innovatie uit zich dat soms in een te snelle marktintroductie zonder dat het product/dienst marktklaar is.

2) Hebzucht

Deze hoofdzonde is vaak een struikelblok bij open innovatie. Bedrijven willen wel samenwerken, maar liefst wel met behoud van alle rechten. Juridisch getouwtrek is het gevolg, zeker als er grotere bedrijven betrokken zijn. Gevolg: de samenwerking verzandt en wordt beëindigd. De rol van creativiteit in de fase van onderhandeling over de samenwerkingsmodaliteiten wordt veelal onderschat. De mogelijkheid van verschillende businessmodellen om te streven naar win-win’s evenzeer.

3) Jaloezie

Bron: Het Nieuwsblad
Gezonde jaloezie op concurrenten die met nieuwe producten of diensten succesvol zijn kan een trigger zijn om zelf in actie te komen. Minder gezond wordt het als de succesvolle concurrenten worden geviseerd. De woorden ‘oneerlijke concurrentie’ en ‘verzieken van de markt’ zijn dan nooit veraf. “The key to change is to let go of fear and jealousy”. In het geval van de recente IKEA acties rond goedkope maaltijden kan je als sector protesteren, bij voorbaat een verloren strijd, of je creatief positioneren naar een ander segment zoals de restauranthouder op de foto.

4) Gulzigheid

Succesvol innoveren betekent keuzes maken. Zeker voor het midden- en kleinbedrijf is het onmogelijk om op elke kans in te spelen. Sommige bedrijven zijn te gulzig en schieten op elk stuk wild dat passeert. De medewerkers weten dan niet meer welke richting uit te gaan. Chaos in de organisatie is het gevolg. Gulzigheid kan ook betrekking hebben op ongeduld. Leidinggevenden zien innovatieprojecten soms als gewone operationele projecten. Helaas is innovatie geen exact voorspelbaar proces. Ruimte voor fouten en bijsturingen is dus nodig.

5) Gramschap

Woede kan in sommige gevallen een goede voedingsbodem zijn om creatief uit de hoek te komen en dus dingen op te starten. Maar het is zelden een duurzame gids in het innovatietraject. Woede focust immers te sterk op diegene waartegen de woede gericht is. Gevolg is bijvoorbeeld dat men reageert op concurrenten met een nieuw aanbod door dat aanbod te kopiëren. Men onderscheidt zich dus niet, wat weinig kansen biedt om klanten (terug) te binden.

6) Traagheid

Typerend voor bedrijven die bruisen van de creatieve ideeën, maar er niet in slagen om die ideeën naar de markt te brengen. Rustige vadsigheid is zelden de goede brandstof in innovatieprocessen. Veel bedrijven zijn flexibel in operationele zaken, maar om een of andere reden slagen ze er niet in om die flexibiliteit te vertalen in innovatieprojecten.

7) Onkuisheid

In innovatie is weinig onkuis zolang alles gebeurt met respect voor medewerkers en betrokken partners. Voor vele bedrijven is het vreemd gaan met verschillende partners of experimenteren met nieuwe tools een troef om nieuwe ideeën en concepten snel naar de markt te kunnen brengen. Ook binnen interne innovatieteams moeten de verschillende functies juist vreemd met elkaar gaan om voldoende multi-disciplinariteit te garanderen.

Zonden hebben uiteraard allang niet meer de impact die ze enkele eeuwen terug hadden. Maar een ding blijft gelden: “Men are not punished for their sins, but by them”. Dat geldt zeker bij innovatie.

Maar misschien vindt u dat er nog andere zonden zijn die relevant zijn in dit kader. Suggesties welkom…

Reageren via Facebook

Reacties

Over Kurt Peys

Kurt Peys is innovatieadviseur binnen het Innovatiecentrum Antwerpen en begeleidt bedrijven op weg naar succesvolle innovaties en nieuwe business. In zijn blog schrijft hij wekelijks reflecties over hoe innovatie ook bij kleine bedrijven een verschil kan maken.

http://kurtpeys.blogspot.com/