Defensie heeft moeite met openheid internet /1 reactie

Kristensen kon dankzij de Amerikaanse Freedom of Information Act de informatie inzien over het type en locatie van alle tactische nucleaire wapens in Europa. Hij noteerde onder meer dat de kernwapens in Nederland liggen op vliegbasis Volkel, bewaakt – zoals gezegd – door het 703e MUNSS. Er zijn 19 van deze Munitions Support Squadrons in Europa die zeker 480 kernwapens beheren. De eenheden bestaan uit 100 tot 150 mensen en vallen onder NAVO-commando.

K(r)amp

In maart 2004 liet de toenmalige Nederlandse minister Kamp van Defensie aan de Tweede Kamer weten dat volgens het NAVO Strategisch Concept de NAVO’s nucleaire strijdkrachten in Europa een essentieel onderdeel zijn van de politieke en militaire band tussen de Europese en de Amerikaanse bondgenoten. Hij zei: “Het Bondgenootschap zal daartoe voldoende nucleaire strijdkrachten in Europa handhaven, op het minimum niveau benodigd voor de handhaving van vrede en stabiliteit.” Over aantallen en locaties van de in Nederland aanwezige Amerikaanse kernwapens werden door de minister geen mededelingen gedaan.

Luitenant Commandant Rick Haupt van de NAVO reageerde minder krampachtig. Wij zullen “een adequate nucleaire kracht houden in Europa,” zei hij tegen de Amerikaanse legerkrant Stars & Stripes.
Net als het volgende voorbeeld, de zoveelste bevestiging dat er kernwapens liggen in Europa. Op 11 juni 2008 bracht generaal Roger Brady, commandant van het USAFE, een bezoek aan Volkel. Hij liet zich daar onder meer aan de hand van een dummy uitleggen hoe je een B61 atoomwapen ontmantelt. En hij liet zich bij die gelegenheid fotograferen. Op de website van de Federation of American Scientists wordt door Kristensen verslag gedaan hoe Brady een bezoek brengt aan de ondergrondse zogenaamde Weapons Security and Storage System (WS3).
Staftekening Volkel vliegbasisWant hoewel op bijgaande staftekening, en op de beelden van Bing maps te zien is dat Volkel zeker twintig identieke loodsen heeft opgesteld, verspreid over het terrein, worden atoomwapens doorgaans ondergrond opgeslagen, in een WS3. Volkel heeft er daarvan 11. De loodsen dienen voor het monteren en demonteren van de wapens aan de F16.

Genraal Brady op vliegbasis Volkel

Brady was overigens helemaal niet tevreden over de wijze waarop Nederland met zijn spullen omging.

Debat

De informatie over kernwapens in Nederland vallen in alle gevallen onder ‘vertrouwelijke’ informatie. Het jaarverslag van de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 2002, dat op 1 mei 2003 uitkwam, spreekt nog over ‘vermeende’ aanwezigheid van kernwapens (pag. 57). Kristensen begrijpt er niets van: “De informatie over kernwapens in Europa is voor iedereen beschikbaar. Vroeg of laat zal er een beslissing vallen over het laten liggen of weghalen van de wapens. Dan kun je er net zo goed nu een democratisch debat over voeren.”

Morgen meer over de B61. En meer aanwijzingen.

Reageren via Facebook

Over Marco van Kerkhoven

Marco van Kerkhoven is bioloog, journalist en onderzoeker bij het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Hij doet promotieonderzoek naar nieuwe media businessmodellen.