Democratisering van geografie: Neogeografie /reageer

Democratisering van geografie: Neogeografie

Nieuwe generaties dagen graag de gevestigde orde uit. Voor geografie is dat niet anders en zo is er sinds een aantal jaren een heuse stroom neogeografen ontstaan. De term neogeografie verwijst naar een nieuw gebruik van geografie, met vooral nieuwe technische middelen, door en voor een ander publiek: de gemiddelde burger en de (ict) ontwikkelaar.

Technische ontwikkelingen zijn zeker niet aan de geografie en kartografie voorbijgegaan. Het web bracht de mash-ups, een overvloed van kaart- en beeldmateriaal en dankzij het openstellen van het GPS signaal kan elke mobiele telefoon nu de weg wijzen. Het voorvoegsel “neo” werd aan de disciplines toegevoegd om aan te duiden dat er toch echt wat anders aan de hand is: Nu kan iedereen kaarten maken en die kaarten in handbereik brenger van ieder ander.

Andrew Tuner schreef in 2006 al het boek “Introduction to Neogeography” en the place to be was de Where2.0 Conferentie (die inmiddels gewoon de Where Conference heet. 2.0 is alweer uit de mode) van uitgever/conferentie organisator O’Reilly. De internationale vereniging van Kartografen (ICA) volgde met een formeel tintje aan het begrip door een heuse neocartography commissie in het leven te roepen.

Geografie heeft discussieloos een groter bereik en een groter publiek gekregen. Echter, zelfs wikipedia worstelt met de vraag of neogeografie iets nieuws is en het onderwerp werd tijdelijk geweerd: De term wordt al sinds 1922 gebruikt; dan is het nieuwe er mogelijk al van af. Prof. Michael Goodchild, een autoriteit in de wereld van de geo-informatie, spreekt eerder van vrijwillige geografische informatie (VGI), juist om die democratisering van de geografie aan te duiden. De rol van de professionele amateur geograaf neemt toe.

The Unconference

Nieuw of niet, neogeografen komen bij voorkeur bijeen tijdens een unconference: alles wat een conferentie in zich heeft, maar dan het tegenovergestelde. Het is een doe-het-zelf conferentie, waarbij de deelnemers veel meer zelf moeten doen, maar waarbij de kern van bijeenkomen behouden blijft.

Het fenomeen laat zich het beste anekdotisch omschrijven. Toen deze auteur op weg was naar het Open Gov Data Camp in Warsaw, meende hij dat de exacte locatie voor de andere deelnemers toch wel heel lastig te vinden zou zijn. Gelukkig was er al iemand bezig wegwijzers op te hangen. Dat bleek gewoon een deelnemer te zijn, die na lang zoeken de locatie had gevonden. Door zelf met pen, papier en punaise aan de slag te gaan wilde zij die zoektijd voor de andere deelnemers minimaliseren.

Wellicht is desorganiseren een betere omschrijving. Alles wat je van nature verwacht bij een conferentie zal je juist hier niet vinden. Wil je een badge? Daar liggen stiften en een sticker, succes. Maar de kern van een conferentie blijft hetzelfde: bijeenkomen rond een bepaalde onderwerp, presenteren, kennis delen, samen iets nieuws bouwen, in een no-rules, geen barrières omgeving. Het heeft ook wat democratisch in zich, want niemand is uitgesloten voor deelname.

En die blauwe oceanen?

Voor hen, die een strategiemodel op de neogeografen en de unconference willen loslaten, is er de blue ocean strategie. In een notendop: Scheppers van een blauwe oceaan strategie brengen de factoren waarop wordt geconcurreerd in een sector in een strategieplaatje bijeen. Door een focus op een aantal factoren te kiezen (bijvoorbeeldvoor conferenties: geen franjes, alleen kennisoverdracht) vormen zij een afwijkende curve. Een overtuigende leuze erbij, en men kan concurreren in een nieuwe markt en de huidige concurrentie buitenspel zetten. Daar waar veel zuurstof is voor het bedrijf, in een blauwe oceaan.

Maar dit model vergt organisatiekracht, wellicht teveel voor de neogeografen en de unconferences van deze wereld.

Het lot van Neo

Of het woord Neogeografie het gaat redden als neologisme is nog maar de vraag. We laden nieuwe generaties op met een probleem: Hoe noemen we de volgende vernieuwingen in de geografie? De superneogeografie? Zal neogeografie hetzelfde lot ondergaan als al het andere nieuwe (nieuwe werken, nieuwe economie?). Op een gegeven moment is het weer gewoon werken, gewoon economie.

Belangrijk vind ik deze terminologiestrijd niet. Het gaat erom dat er meer geografische denkers aan het werk zijn. En dat leidt meestal ook tot meer actie!

Interesse gekregen in neogeografie en unconferences? Eind deze maand vindt er in Amsterdam een geo-unconference plaats: whereCampEU. Als u die nieuwe wereld wilt ontdekken en een actieve bijdragen wilt leveren, dan bent u van harte welkom. Net als van alle deelnemers, zal uw naam wel online worden gepubliceerd. Precies wat je niet zou verwachten van een normale conferentie.

Lees ook:

De vrije open kaart en de plaats van het ondernemerschap

Reageren via Facebook

Reacties

Over Jan Willem van Eck

Jan Willem van Eck, werkzaam voor Esri, hoopt als kartograaf mensen en organisaties aan te zetten tot geografisch denken. Hij kijkt graag over de vage (vaak internationale) grenzen van geo-informatie heen en is een groot voorstander van open innovatie: http://www.jwvaneck.org/