Denktank van frisse en scherpe geesten /3 reacties

Denktank van frisse en scherpe geesten

Joop Hazenberg richtte onlangs de denktank Prospect op. Volgens Hazenberg (29) lijdt Nederland aan een chronisch tekort aan ideeën en optimisme. Prospect gaat daar – als vertegenwoordiger van de twintigers en dertigers – iets aan doen. De denktank is een verzamelplaats van frisse en scherpe geesten, die problemen analyseren en oplossingen formuleren.

Waarom was het tijd voor een nieuwe denktank?

“Ik geloof heel erg in de Angelsaksische traditie van denktanks in de politieke cultuur. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten sterft het van de denktanks. Dit zijn meestal onafhankelijke fora, waar strategisch wordt nagedacht over maatschappelijke kwesties.
Zulke clubs hebben we hard nodig in Nederland. Door allerlei oorzaken zijn politieke partijen steeds minder in staat om met een gefundeerde visie op de toekomst te komen. De agenda is vaak die van de korte termijn. Denktanks hoeven zich niet met dagelijkse issues bezig te houden en zijn vrij van politieke taboes. Ze zijn niet afhankelijk van de kiezer.”

Wat gaat Prospect doen?

“Onze belangrijkste doelstelling is een positief perspectief op de toekomst te ontwikkelen. Dit doen we vanuit de generatie 20/30, omdat wij daar deel van uitmaken en omdat die generatie de leiders van de toekomst in zich heeft. We hopen zaken als globalisering, Europa en duurzaamheid nadrukkelijk op de publieke agenda te zetten.”

Hoe willen jullie dat doen?

“Door onderzoek. Elk jaar wil Prospect op een specifiek thema een scenariostudie doen met beleidsopties. Zo willen we dit jaar kijken naar de gevolgen van globalisering voor de Nederlandse samenleving. Ook brengen we jonge denkers bij elkaar. Zij zijn vaak nog onzichtbaar, meestal omdat ze geen zin hebben zich bij een politieke partij aan te sluiten. Maar ze bezitten wel een frisse en scherpe geest.”

Je zei in Vrij Nederland dat de generatie X zich niet helemaal thuisvoelt in het digitale tijdperk. Waarom denk je dat?

“Ik ben 29 en heb nu al het gevoel dat ik ontwikkelingen aan het missen ben. De jonkies onder ons (25-) zijn echt opgegroeid met de computer en de mobiele telefoon. Ik merk dat mensen die tien, vijftien jaar ouder zijn dan ik een stuk minder handig zijn met pc’s en internet. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar het is wel even wennen als je bent opgegroeid met ‘oude media’ en tegenwoordig het echte nieuws en de betere analyses op het net zijn te vinden.”

Is de generatie X definitief verloren?

“Nee, helemaal niet. Ik geloof daar niet in. Maar ik vind wel dat die generatie zich onvoldoende laat horen. Het beste voorbeeld vind ik Wouter Bos. Die heeft zijn visie laten vallen toen hij minister werd. Sterker nog, ik hoor uit kringen om hem heen dat hij dat niet meer dan logisch vindt, vanwege zijn functie.
De generatie X heeft denk ik wel een identiteitsprobleem. Ze zien de wereld snel veranderen, nadat ze zijn opgegroeid in een tijd vol problemen en depressie (Koude Oorlog, oliecrisis, recessie etcetera). Het is dus niet meer dan logisch dat partijen die ‘behoud’ propageren aan stemmen winnen.”

En hoe zit het met de generatie 20/30?

“Wij zijn volwassen geworden in een tijd dat de grenzen wegvielen en de wereld een fabelachtige ontwikkeling doormaakte. De Muur viel, de economie spoot omhoog, honderden miljoenen mensen kwamen uit de armoede. De ICT-revolutie sloeg enorm toe. Voor ons zijn grenzen eerder een belemmering dan een veilige haven. Banen zijn na anderhalf jaar niet uitdagend meer, we zoeken naar uitdagingen, gaan weekendjes naar Valencia en Istanbul. Het tempo van generaties boven ons vinden we te laag, de discussies vaak te star.”