Nieuws/ Depressie mogelijk te stoppen door elektrische hersenstimulatie /reageer

door: Ewald Smits
over: biologie, geneeskunde, psychologie
op: 30 januari 2007

Dat lichamelijke reacties te sturen zijn door het elektrisch stimuleren van bepaalde hersengebieden, is al langer bekend. Nieuw is echter dat bepaald gedrag ook door hersenstimulatie gemanipuleerd kan worden. Uit het promotie-onderzoek van Yasin Temel blijkt dat ratten acuut depressief te maken zijn door een hersengebied dat verantwoordelijk is voor depressies te stimuleren. Stopt de stimulatie, dan stopt ook de depressie. Een ontdekking die de weg opent naar de behandeling van depressieve mensen door middel van elektrische hersenstimulatie.

Symptomen parkinsonpatiënten stoppen

Yasin Temel onderzocht in hoeverre gedrag te manipuleren is door diepe hersenstimulatie ofwel stroomstootjes in de hersenen. Tijdens zijn onderzoek bleek dat de symptomen van Parkinsonpatiënten konden worden gestopt door middel van hersenstimulatie. Sommige patiënten ontwikkelden echter gedragsmatige afwijkingen als manisch gedrag of depressiviteit. Deze afwijkingen verdwenen weer zodra hersenstimulatie werd gestopt.

Banen in de hersenen

Er zijn aanwijzingen dat gedrag gerelateerd is aan banen in de hersenen; een soort elektrisch circuit dat het gedrag bepaalt. Door bepaalde life events zoals een groot verlies of grote stress worden bepaalde banen en neurotransmitters (signaalstoffen) in de hersenen geactiveerd. Samen met dr. Sharp van de University of Oxford voerde Yasin Temel een gedragsexperiment uit bij ratten. In het experiment werd de nucleus subthalamicus van de ratten gestimuleerd. Dit leidde tot een sterke remming van de serotonineneuronen in de hersenen en juist deze worden al lange tijd in verband gebracht met depressies. Als de serotonineneuronen werden afgeremd, werden de ratten acuut depressief. Hield de stimulatie op, dan verdween ook de depressie.

Temel: ‘We hebben aangetoond dat dit mechanisme bestaat, maar weten nog niet precies hoe het werkt. De komende jaren gaan we in een proefdiermodel verder onderzoeken hoe elektrische stimulatie precies leidt tot gedragsveranderingen. Over een paar jaar hopen we te beginnen met een klinische studie bij patiënten.’ Temel benadrukt dat de ethische toetsing bij dit soort ingrijpende behandelingen van wezenlijk belang is.

Reageren via Facebook

Reacties