Detacheringsmarkt rijp voor nieuwe impuls /reageer

Detacheringsmarkt rijp voor nieuwe impuls

De detacheringsmarkt staat al lange tijd onder druk. Organisaties zijn minder snel geneigd tijdelijke krachten in te huren vanwege de economische situatie, er is een tekort aan hoogopgeleiden en bovendien overwegen steeds meer bedrijven de overstap naar nearshoring. Het takenpakket van de detacheerder heeft zich daardoor uitgebreid en er wordt steeds meer van de consultant verwacht. Want enkel en alleen pure detachering is niet meer van deze tijd. Detacheerders moeten hun toegevoegde waarde meer dan ooit kunnen aantonen. En dat begrijpt Richard van der Gaag, salesmanager bij detacheerder Brunel Engineering, maar al te goed.

Totaalpakket

Van der Gaag heeft het vak van detachering de afgelopen jaren zien veranderen, maar is niet direct negatief over de ontwikkelingen die gaande zijn. Hij ziet het als een uitdaging. “De rol van de intermediair om een bedrijf en de juiste kandidaat bij elkaar te brengen, is vandaag de dag nog belangrijker. Maar ook afwisselender”, vertelt hij. “Je moet nog beter zoeken naar de juiste mensen, maar wel op andere manieren dan voorheen.”

Volgens Van der Gaag zijn er bijvoorbeeld steeds meer detacheerders die een focus hebben op het opleiden en behouden van medewerkers óf op het netwerken tussen bedrijf en kandidaat. Dat kan volgens de salesmanager anno 2013 niet meer. “Je moet een totaalpakket bieden. Oftewel: juist de combinatie van die twee taken is belangrijk.”

Kennisniveau

Detacheringbureaus steken veel tijd in het specifiek opleiden binnen branches om ervoor te zorgen dat die openstaande vacature toch opgevuld kan worden door de juiste persoon met de benodigde kennis. “Intermediairs moeten vandaag de dag affiniteit hebben met hetgeen waarin ze bemiddelen. Een accountmanager die zich richt op één specifiek deel van de markt, die creëert kennisniveau.”

Detacheerders die zich voornamelijk bezighouden met het detacheren van technisch personeel zoals Brunel Engineering, lopen tegen het probleem aan dat er te weinig gegadigden zijn voor deze functies. En dat terwijl er genoeg vacatures zijn. Het tekort aan technici gaat volgens het bureau nog meer problemen opleveren in de toekomst. Daarom moet er nu iets gedaan worden.

Luxepositie

Volgens Van der Gaag moeten partijen zich richten op de lange termijn en zich niet te veel laten leiden door het succes op korte termijn. “Ik denk dat ons nog heel wat problematiek te wachten staat de komende jaren. Economisch herstel komt er mogelijk aan, maar tegelijkertijd krijgen we ook te maken met vergrijzing en nog minder hoogopgeleide mensen. Eigenlijk zitten we nu nog in een luxepositie.”

Om ervoor te zorgen dat de technische opleidingen en beroepen de status krijgen die ze verdienen, is Brunel aangesloten bij een aantal platforms om jongeren te enthousiasmeren. “Daarnaast is het nu belangrijk dat detacheerders hun klanten bewust maken van de problemen die in aantocht zijn. Anticiperen, proactief zijn en in samenspraak met je klanten bepalen wat over een x aantal jaren mogelijke scenario’s zijn en hier gezamenlijke acties op afstemmen; dat zijn zaken die nu voorrang moeten krijgen. De tijd waarin een detacheerder zich enkel kon richten op het plaatsen van kandidaten en het vinden van de juiste match is voorbij.”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Kristel Hurenkamp

(bedrijfs)journalist/redacteur Functioneel Wit