Die nieuwe Hyves vriend of vriendin kan dat ook een belastinginspecteur zijn? /reageer

Die nieuwe Hyves vriend of vriendin kan dat ook een belastinginspecteur zijn?
  • door: Wilfred van Roij
    over: internet, privacy, juridisch
    op: 24 april 2010
  • Op internet geven mensen heel veel informatie vrij die ook voor FIOD en justitie interessant is.

  • Het verzamelen van die informatie is niet zonder meer op alle manieren toegestaan.

Undercover Rechercheren op Internet

De onbekende, die via Hyves vriendjes wil worden , zou dat ook een politieman, belastinginspecteur of een medewerker van de inlichtingendienst kunnen zijn. Uit een FBI-verslag van maart 2010 bleek dat rechercheurs en andere medewerkers van de overheid in Amerika undercover op weg zijn op de digitale snelweg. Burgerrechten activisten waarschuwde na het verschijnen van dit rapport tegen het bespioneren van burgers.

In de VS blijkt deze manier van zoeken al onderdeel van het standaard repertoire te zijn, zo valt te lezen in een intern rapport van de FBI. Deze informatie kwam (online) boven water na een klacht van Electronic Frontier Foundation, een burgerrechtenorganisatie. Volgens het document blijken ambtenaren goed te weten hoe ze op internet informatie over verdachten kunnen verkrijgen: namelijk door het aanmaken van fake accounts en fake email adressen. Volgens de FBI is er weinig aan de hand en beschrijft het document niet meer dan een strategie.

Tot een paar jaar geleden gebruikte de politie en opsporingsambtenaren in Nederland het internet nog bijna niet om misdrijven op te lossen. Bij de politie had men wel al wat langer de bureaus digitale expertise en zedenrechercheurs maar die hielden zich alleen maar bezig met bestrijding en opsporing van kinderporno en terrorismebestrijding.

Vandaag de dag doet de politie online onderzoek naar foto’s van potentiële verdachten met wellicht gestolen goederen, men zoekt op You Tube naar allerlei soorten misdrijven en overtredingen, of er wordt onderzoek gedaan naar wie met wie bevriend is.

Waar liggen nu precies de grenzen van deze nieuwe online onderzoeken.

Tijdens een opleiding Digitaal & Internet rechercheren afgelopen maand kreeg ik van medewerkers van politie Nederland wederom de vraag hoe ver mag en kan een opsporingsambtenaar gaan bij onderzoek binnen netwerksites zoals Hyves, Facebook, Netlog maar ook Twitter.