Digitale les positieve invloed op prestaties leerlingen /reageer

Digitale les positieve invloed op prestaties leerlingen

Volgens bijna de helft van de Nederlandse onderwijsprofessionals heeft de overstap naar digitaal lesgeven een positief effect op de prestaties van hun leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van SLBdiensten onder 523 Nederlandse onderwijsprofessionals, uitgevoerd door PanelWizard. Mede hierdoor wil maar liefst 53 procent van de ondervraagden in de toekomst graag vaker digitaal les (blijven) geven.

Door het coronavirus heeft de hele onderwijssector onverwacht snel de overstap moeten maken naar volledig digitaal lesgeven. Een meerderheid van de onderwijsprofessionals van zestig jaar en ouder is van mening dat dit een positieve invloed heeft op de resultaten van leerlingen (54 procent). Opvallend genoeg zijn hun jongere collega’s tot dertig jaar hier het minst van overtuigd, onder hen bedraagt dit percentage slechts 35 procent. “De meeste onderwijsinstellingen gingen van de een op de andere dag van fysiek lesgeven over naar volledig digitaal lesgeven”, zegt Jeroen Borgsteede, directeur van SLBdiensten. “Het verheugt me dan ook dat de eerste ervaringen positief zijn, getuige de resultaten van het onderzoek.”

Overstap verliep soepel

Hoewel de bijzondere omstandigheden veel onderwijsinstellingen geen andere keus liet dan digitaal les te gaan geven, verliep deze overstap volgens 66 procent van de respondenten soepeler dan verwacht. Vooral de onderwijsprofessionals in het Noorden van Nederland viel de overgang naar digitaal lesgeven mee (72 procent). Van alle ondervraagde onderwijsprofessionals is maar liefst 87 procent tevreden over de manier waarop hun onderwijsinstelling de transitie naar volledig digitaal lesgeven heeft gemaakt. Ruim de helft van de onderwijsprofessionals geeft aan dat hun visie op digitaal lesgeven in de afgelopen maanden voorgoed is veranderd. Borgsteede: “Hoewel het voor sommige partijen even wennen was, zijn wij positief verrast door de manier waarop de meeste onderwijsinstellingen zijn omgegaan met de overstap naar volledig digitaal lesgeven. Naast de bereidheid tot verandering heeft ook de kwaliteit van de digitale alternatieven een belangrijke rol gespeeld. Een tool als Microsoft Teams maakt het voor leraren bijvoorbeeld mogelijk om in een paar minuten hele lessen digitaal te maken.”

Onderwijs van de toekomst

Uit het onderzoek blijkt dat de overstap naar digitaal lesgeven waarschijnlijk geen tijdelijke verandering is. Zo verwacht maar liefst 85 procent van de ondervraagden dat digitaal leren een grote(re) rol gaat spelen in het onderwijs van de toekomst. Daarbij is het van belang dat digitaal lesgeven van positieve invloed blijft op de resultaten van leerlingen. De onderwijsprofessionals noemen in dit verband de volgende punten van aandacht: ‘bijscholing van docenten op het gebied van digitaal lesgeven’, ‘balans tussen fysiek en digitaal lesgeven’ en ’de mogelijkheid om wijzigingen aan te kunnen brengen in het curriculum’. Maar ook ‘snelle wifi en de beschikbaarheid van een goede laptop voor zowel leerlingen als leraren’ en ‘oplossingen voor fraudegevoeligheid bij het afnemen van toetsen’ zijn volgens hen voorwaarden voor succes. Borgsteede: “Zeker met het oog op de nieuwe situatie waarbij hybride lesgeven, deels fysiek en deels digitaal, een grote rol speelt, is het van belang om de vooruitgang die onderwijsinstellingen hebben geboekt op het gebied van digitaal lesgeven op een duurzame manier te borgen. Een goed werkende IT-infrastructuur, zowel thuis als in de klas, is daarbij een eerste vereiste.”

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.