Doe iets voor het milieu, kap een echte kerstboom /4 reacties

Doe iets voor het milieu, kap een echte kerstboom
  • door: Enith Vlooswijk
    over: biologie, energie, milieu
    op: 21 december 2009
  • Volgens Australische wetenschappers zorgt de productie van een nepkerstboom voor meer CO2 uitstoot dan een kerstspar.

  • De vraag is of deze vergelijkingen bijdragen aan een beter klimaat.

Heeft u een nepspar? Wat milieubelastend! De milieuminister van de Australische deelstaat Victoria liet althans berekenen dat een nepspar zorgt voor een uitstoot van zo’n 48 kilogram koolstofdioxide. Een echte boom genereert slechts drie kilo. Hoe moeten onwetende consumenten dergelijke cijfers interpreteren?

”Bij deze cijfers moet je je altijd afvragen wat is meegeteld en wat niet”, zegt Hubert Veringa, hoogleraar Chemische Reactor Technologie bij de Technische Universiteit Eindhoven. “Rondom de CO2-uitstoot door de productie van biobrandstoffen spelen deze discussies ook. De tractor van de boer die het land bewerkt, verbruikt brandstof. Meestal zijn dat fossiele brandstoffen, dus die tractor zorgt voor extra koolstofdioxide-uitstoot. Dat neem je mee in je berekeningen.

Margarine

Er zijn echter ook mensen die zeggen: die boer smeert elke ochtend margarine op zijn brood. Bij de productie van margarine komt CO2 vrij, dus dat moet je meenemen in je berekeningen. Ik vind dat je die lijn niet zo ver moet doortrekken. Die boer smeert sowieso boter op zijn brood, of hij nou biobrandstoffen produceert of niet.

Idioot

De meest idiote discussies hoor je rondom het verbranden van kippenmest. De warmte die daarbij vrijkomt, kun je gebruiken als duurzame energie. Er zijn echter mensen die zeggen: die hele kippenhouderij stoot ongelooflijk veel koolstofdioxide uit, dus die kippenmest is geen duurzame brandstof. Ik vind dat je de CO2-uistoot van de kippenhouderij moet toeschrijven aan het ei, of althans maar gedeeltelijk aan de mest.

Als ik dit soort getallen hoor, vraag ik me dus altijd meteen af wat is meegerekend. In het geval van de kerstbomen denk ik dat de getallen wel reëel zijn. De boom in de hal van de TU Eindhoven is enkele meters hoog, daar zal zo’n twintig kilogram plastic in zijn verwerkt. Er bestaan statistische formules om op grond van dat gewicht de CO2-uitstoot rondom de plasticproductie te berekenen. Dat zal inderdaad zo’n veertig kilogram zijn. De uitstoot bij een echte spar wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van kunstmest en het vervoer. Die drie kilo kan dus ook wel kloppen.

Treincoupé

Ik vind het een nogal academische discussie. Er zijn belangrijkere dingen. Ik rijd altijd met de trein naar mijn werk in Eindhoven en terug en zit dan vaak in een nagenoeg lege coupé. Door mijn raam zie ik echter al vanaf Amsterdam files staan op de A2 richting Den Bosch. Daar gaan elke dag heel wat meer kerstboom-equivalenten aan C02 de lucht in. We kunnen wel praten over nepsparren, maar er zijn echt ingrijpendere veranderingen nodig om ‘kilometers te maken’.”

Verscheen eerder in Cursor 2009.

Reageren via Facebook

Over Enith Vlooswijk

Enith Vlooswijk is freelance wetenschapsjournaliste. Haar bedrijf heet AllesZins Journalistiek & Tekst. Ze maakt bovendien muzikale theatervoorstellingen met Kindertheater Vanillewijs.