Reacties/ Doe iets voor het milieu, kap een echte kerstboom printlink

  • door: Enith Vlooswijk
    over: biologie, energie, milieu
    op: 21 december 2009
  • Volgens Australische wetenschappers zorgt de productie van een nepkerstboom voor meer CO2 uitstoot dan een kerstspar.
  • De vraag is of deze vergelijkingen bijdragen aan een beter klimaat.

sjjk (21 december 2009, 10:43)

Volgens mij is het wel zo dat je in een lege trein meer energie verspilt dan in een auto...

Gert Visser (3 januari 2010, 14:19)

"Een echte boom genereert slechts drie kilo."

Een echte boom genereert helemaal geen CO2. Ook geen zuurstof trouwens, een hardnekkige mythe als het om bomen gaat. Tijdens haar leven neemt de boom CO2 op en geeft zuurstof af. Tijdens het vergaan (of verbranden) na het afsterven komt precies weer evenveel CO2 in de lucht en wordt exact evenveel zuurstof opgenomen. Aan bomen als "zuurstofleverancier" of als "CO2-compensatie" heb je helemaal niets. Bepaalde lieden worden trouwens wel heel rijk van goedgelovige vliegtuigpassagiers.

Enith Vlooswijk (4 januari 2010, 11:21)

De boom zelf maakt inderdaad geen CO2 aan. Tijdens de kweek wordt echter gebruik gemaakt van kunstmest. Bij de productie van die mest komt koolstofdioxide vrij. Na de kap wordt de boom vervoerd en na de kerst wordt het ding vaak verbrand. Ook hierbij komt CO2 vrij. Deze zaken leken me zo voor de hand liggen, dat ik ze niet expliciet heb vermeld. (Ook omdat mijn tekst niet te lang mocht worden.) Onterecht, blijkt nu.

zonnestraaltje (13 maart 2010, 17:18)

een lege trein gebruikt natuurlijk minder energie dan een volle, logisch he

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje