Domotica: de kunst van het slimme wonen /1 reactie

Domotica: de kunst van het slimme wonen

Eind april vond in Eindhoven weer het Congres Domotica en Slim Wonen plaats. Voor Sync deed interieurarchitect Martin Pot vorig jaar verslag van de dag. Veel techniek, weinig wonen, was zijn oordeel toen. ´Het ging dit jaar niet veel beter,´ zegt hij nu. Een debat is daarom broodnodig. ‘Door onze eigen beïnvloeding, ontwikkelingen op technisch of communicatief gebied, zal onze woonomgeving onvermijdelijk veranderen.

Op uitnodiging van de organiserende Stichting Smart Homes was ik in Eindhoven op het Congres Domotica en Slim Wonen, vorig jaar onder meer als lid van een discussiepanel. Tussen de lezingen door werd gedurende een uur, mede aan de hand van enkele stellingen, gediscussieerd over nut en noodzaak van domotica.

Opvallend was dat het overgrote deel van de bezoekers, zowel als nagenoeg alle standhouders, afkomstig waren uit de wereld van de techniek; het aanbod van de lezingen was gelukkig van een bredere samenstelling. Zowel vanuit de techniek als uit de vastgoedwereld en diverse organisaties op het gebied van ontwikkelingen en ondersteuning werden presentaties gehouden. Eén element was de opvallende afwezig: het lijdend voorwerp – in dit geval de woning, of misschien zou ik moeten zeggen ‘het wonen’ – was zo goed als geen onderdeel van het geheel.

Waar ging het dan wel over:
- open source en flexibele infrastucturen.
- vastgoed: te statisch, meer differentiatie
- regelgeving: installaties, NEN-normen.
- energiebesparing: electriciteitsverbruik stijgt.

Techniek geen bezwaar

In de discussie gaf ik aan volstrekt geen bezwaren te hebben tegen techniek; integendeel. Maar wanneer techniek wordt toegepast enkel en alleen omwille van de techniek zelf, zonder dat de wenselijkheid en acceptatie voldoende is vastgesteld, dan veranderd voor mij de zaak.

Het valt mij op dat domotica steeds meer onderwerp wordt van een technisch gesprek, maar is daarmee nog geen onderwerp van discussie over hoe onze directe leefomgeving (ons interieur, zo u wilt) vorm te geven.