Drijvende woonwijk in zicht /1 reactie

Drijvende woonwijk in zicht

Noach had het goed bekeken toen het water steeg. Hij ging aan boord. Mensen wonen dan ook al eeuwen op het water. Gebeurde dat voorheen uitsluitend op schepen met opbouw, tegenwoordig zijn het vaak drijvende betonbakken met twee verdiepingen. De eerste voorbeelden van geschakelde drijfwoningen zijn er ook en de volgende stap in drijfsuccessie worden woonwijken. In Rotterdam denken ze aan een paar duizend woningen. Voor de daden komen echter eerst woorden en vragen: Kan het wel? En als het kan, mag het? Is het wel veilig en hoe zit het met verzekeren?

Bestaande kennis verfijnen

“Technisch zijn er wat ons betreft geen problemen”, zegt Johan van der Pol van Dura Vermeer. “Met de vijftig drijfwoningen in Maasbommel en de drijvende kas in Naaldwijk is genoeg praktijkervaring opgedaan. Overschakelen op grotere eenheden kan met bestaande technische kennis. In de offshore werken ze al jaren met grote drijvende constructies, waarin infrastructuur en flexibele leidingen zijn geïntegreerd. De krachten die daarbij moeten worden opgevangen, zijn veel groter dan bij de toepassing waar we hier aan denken. Wel moeten we de techniek nog wat verder verfijnen voor de woonsituatie.”

Drijvende woningen van Dura Vermeer“Praktische bezwaren die je wel eens hoort, zien wij ook niet”, gaat Van der Pol verder. “Parkeren bij huis kan gewoon op de drijfconstructie, maar ook erin. Je bouwt op een bak en die is ook zo te maken dat je erin parkeert. De trend om onder je huis te parkeren kan dus desgewenst gevolgd worden. Zelfs tuinen en groenvoorzieningen zijn mogelijk. Wat het extra leuk maakt voor ontwerpers en architecten zijn de veranderende horizon door het getij en de waterbeweging, de lichtinval door weerkaatsing en mogelijke geluidseffecten met kabbelend en klotsend water. Gezien de stroom aan ideeën en originele invallen over waterwonen is hier aan creativiteit geen gebrek. Het kan dus en de tijd is er nu rijp voor om de plannen - waar er nu wel genoeg van zijn- om te zetten in werkelijkheid.”

Stadshavens Rotterdam

Projectgebied Stadshavens RotterdamIn de Stadshavens van Rotterdam is drijvend bouwen onderdeel van de transformatie van een deel van het havengebied naar een woon-werk-omgeving. Het betreft zestienhonderd hectare ruimte voor diensten, innovatieve maakindustrie, opleidingen en wonen in een gebied waar nu nog zo’n beetje alle milieucontouren over elkaar heen liggen.

Door de verwachte verschuiving van de havenactiviteiten naar de Tweede Maasvlakte, ontstaan er echter in en om deze havens interessante mogelijkheden voor stedelijke vernieuwing. Hans Scheepmaker van Stadshavens: “Alles zit hier in de regio al bij elkaar: kennis, diensten, technologie, havenbekkens, zoet en zout en de ‘NL-strijd-tegen-het-water’. We moeten ervoor zorgen dat in de vrijkomende ruimte optimaal kan worden samengewerkt om er iets moois van te maken. Verenigd in Stadshavens gaan de gemeente en het Havenbedrijf tienduizend woningen bouwen, waarvan een deel drijvend. We willen het aanbod van activiteiten in de haven verbreden naar diensten en innovatieve maakindustrie. Daarvoor zijn pioniers, creatievelingen en hoogopgeleiden nodig en die moet je uiteraard wel een interessante omgeving bieden.”