Duurzame energie wil maar niet doorbreken /1 reactie

Duurzame energie wil maar niet doorbreken
  • door: Martine Postma
    over: energie, duurzaam
    op: 30 augustus 2009
  • Het aandeel van duurzame energie in de totale energievoorziening is vorig jaar weer nauwelijks gestegen.

  • Duurzame energie komt in Nederland bijna uitsluitend uit biomassa en wind.

De vergroening van de Nederlandse energiemarkt wil maar geen vaart krijgen. Het aandeel van duurzame energie in de totale energievoorziening is ook vorig jaar weer nauwelijks gestegen. Ten opzichte van 2007 kwam er een half procentpunt bij: 3,4 procent van de Nederlandse energievoorziening kon in 2008 duurzaam worden genoemd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn Jaarrapport duurzame energie in Nederland 2008. In 2007 bedroeg de groei 0,1 procentpunt, het jaar daarvoor 0,4.

De bescheiden groei in 2008 komt vooral voor rekening van stroomopwekking uit biomassa en wind. Het CBS spreekt van een “extra harde groei” van het aantal windmolens door de aanleg van een nieuw windpark op zee. Windenergie is volgens het rapport nu goed voor ongeveer eenderde van alle duurzame energie in Nederland.

De overige duurzame energie is bijna uitsluitend stroom uit biomassa. Elektriciteitscentrales zijn in 2008 meer biomassa gaan meestoken. Ook zijn vorig jaar twee installaties voor het verbranden van afvalhout in gebruik genomen, en één installatie voor het verbranden van kippenmest.

Falend zonne-energiebeleid

Zonne-energie telt in Nederland nog altijd nauwelijks mee. Het aandeel daarvan binnen de totale duurzame-energievoorziening was vorig jaar 1,1 procent – een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van 2007. “Dat percentage is het duidelijkste bewijs voor het falen van het Nederlandse zonne-energiebeleid”, reageert Peter van Vliet, voorzitter van De Zonvogel. Die pas opgerichte coöperatie wil het voor iedere Nederlander mogelijk maken om zelf zonne-energie te gaan opwekken. “Dus ook voor mensen die geen eigen dak hebben, zoals huurders en eigenaren van appartementen”, zegt Van Vliet.