E. coli ingezet als alternatieve antibioticum /reageer

E. coli ingezet als alternatieve antibioticum

Vooral in de VS maken ze zich grote zorgen over de steeds wijder verbreide resistentie van allerlei bacteriën voor antibiotica, die, hoogstwaarschijnlijk, is veroorzaakt door een al te ruimhartig gebruik. Dus moet je naar andere wegen zoeken om te voorkomen dat mensen aan de eerste beste longontsteking overlijden.

Onderzoekers van de universiteit van Singapore hebben, bij het oplossen van dat probleem, met succes de hulp ingeroepen van E. coli-bacteriën, zij het een tikje aangepast. Overigens zochten de onderzoekers vooral naar een oplossing voor de bestrijding van bacteriën die zich ‘afschermen’ door een biofilm, maar ook de zorgen om de toenemende resistentie speelden een rol bij de onderzoeksopzet.

De nieuwe ‘antibiotica’ bleken met succes moeilijk te behandelen bacteriële biofilminfecties te lijf te gaan, zoals die optreden in longen en blaas en op medische apparatuur. Matthew Wook Chang, een van de onderzoekers, legt uit dat die biofilms zo moeilijk zijn te bestrijden, omdat de bacteriën zich verschuilen achter een beschermende laag van suikers en eiwitten. Dat scherm maakt ze ongrijpbaar voor de normale behandelingswijzen. En inderdaad, ook de antibiotica-resistentie maakt het steeds lastiger die vervelende bacteriën ‘tot de orde’ te roepen.

E. coli ingezet als antibioticum

Ook in het verleden is er gewerkt aan het gebruik van bacteriën bij de bestrijding van ziekteverwekkende ‘collega’s’, maar die aanpak heeft zo zijn beperkingen. De onderzoeksgroep van Chang, die samenwerkte met Amerikaanse onderzoekers, zou voor dat probleem een oplossing hebben gevonden. De aangepaste E. coli ‘voelt’ een infectie, ‘zwemt’ er heen en doodt de ziekteverwekkers. De E. coli’s waren ‘geprogrammeerd’ om Pseudomonas aeruginosa-bacteriën onschadelijk te maken, een bacterie die voor long- en ingewandeninfecties kan zorgen en vooral in ziekenhuizen wordt opgedaan. De E. coli gebruikt een enzym om de biolaag af te breken en een peptide (klein eiwit) om de P. aeruginosa te doden. Volgens de onderzoekers is hun bestrijdingsmethode ook bij andere ziekteverwekkende bacteriën te gebruiken.

Bron: Science Daily

Reageren via Facebook

Reacties

Over Arno Schrauwers

Taal heeft altijd mijn grote belangstelling gehad, maar ik heb, vanwege een "verkeerde" schoolopleiding, scheikunde gestudeerd. Ik zag me niet in de grote, boze chemie werken en ben toen uit overtuiging wetenschapsjournalist geworden. Wetenschap is te belangrijk om aan wetenschappers over te laten. En spannend genoeg. Het is helaas niet alles goud wat er blinkt...