Een derde ondernemers vindt dat financiers te veel inspraak hebben na kredietverstrekking /reageer

Een derde ondernemers vindt dat financiers te veel inspraak hebben na kredietverstrekking

Amsterdam, 16 april 2019 – Maar liefst 32 procent van de Nederlandse ondernemers vindt dat investeerders te veel inspraak hebben in de bedrijfsvoering van bedrijven na het verstrekken van krediet. Dit blijkt uit onderzoek dat Caple liet uitvoeren onder 1.061 Nederlandse ondernemers. Meer dan de helft denkt dat financiële instellingen niet helemaal objectief zijn bij het toekennen van kredieten.

Het idee dat financiële instellingen niet volledig objectief zijn, verklaart misschien ook waarom driekwart van de ondervraagden denkt dat banken te veel aan hun eigen winstbelang denken. “Deze ideeën zijn naar mijn mening niet helemaal terecht. Ik denk dat deze zijn ontstaan doordat ondernemers tegenwoordig niet meer zo snel een krediet krijgen als vroeger. Doordat de voorwaarden die banken hanteren strenger zijn geworden, worden er minder leningen verstrekt dan voorheen. Ik denk dat veel ondernemers hieraan moeten wennen”, aldus Michiel Slinkert, managing partner bij Caple. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat er bij financieringsaanvragen te veel wordt gekeken naar de huidige financiële situatie van ondernemingen.

Veel onduidelijkheid en weinig steun
Een meerderheid van de ondernemers (51 procent) vindt de voorwaarden van financiële instellingen rondom financiering onduidelijk. “Middelgrote en met name kleine MKB-kredieten worden steeds vaker geautomatiseerd verstrekt. Bij veel kredietaanvragen is echter wel wat maatwerk geboden, maar doordat de geautomatiseerde criteria niet duidelijk naar hen worden gecommuniceerd ontstaat er soms verwarring”, aldus Slinkert. Daarnaast ervaren zij weinig steun van financiers met betrekking tot hun financiële bedrijfsvoering. “Het klopt dat niet elke bank zich bezighoudt met het geven van advies op het gebied van financiële bedrijfsvoering, maar je kunt je ook afvragen of dit een taak van de bank is. Ik verwacht dat banken wel steeds meer een adviserende rol zullen gaan innemen. Als MKB-ondernemer moet je dan wel bereid zijn hiervoor te betalen.”

Niet de juiste soort financiering
Voor veel ondernemers, met name MKB’ers, is het krijgen van krediet lastig. Bovendien sluiten de soorten financiering die worden aangeboden ook lang niet altijd aan op de behoeften van de ondernemer. Zo geeft ruim een derde van de ondervraagden aan dat de huidige soorten financiering van financiële instellingen onvoldoende aansluiten op hun kredietbehoefte. “De bank kan in heel veel soorten kredietbehoeften voorzien. Denk aan werkkapitaalfinanciering, rekening-courantfaciliteiten en leasing/factoring. Maar voor sommige zaken, zoals snelle groeifinanciering of buitenlandse expansie zullen ondernemers ook eigen vermogen moeten investeren”, zegt Slinkert.

Over Caple
Caple maakt directe financiering van ’s werelds grootste institutionele beleggers aan het Europese MKB mogelijk. Een eigen technologieplatform ondersteunt een efficiënt end-to-end kredietproces waarbij organisatie wordt gecombineerd met lokale partnernetwerken van accountants- en advieskantoren die zijn beoordeeld door ervaren kredietteams van landen. De technologie van Caple zorgt ook voor transparantie en standaardisatie, waardoor instellingen portfolio’s voor MKB-kredieten kunnen creëren en erin kunnen beleggen. Ga voor meer informatie naar caple.eu.

Reageren via Facebook

Reacties

Over admin