Een idee kopiëren is niet altijd strafbaar /reageer

Meer ruimte

Tanja Grotter...Bij een roman is de auteur veel minder gebonden aan extern opgelegde regels. Daar zal dus sneller aangenomen worden dat sprake is van inbreuk. Je kunt tenslotte je eigen detective met zijn eigen eigenaardigheden opvoeren. Er is geen reden dat jouw detective exact dezelfde gewoontes heeft als Hercule Poirot. Laat staan dat je een boek mag schrijven over een tovenaarsleerlinge die toevallig precies dezelfde avonturen op exact hetzelfde soort toverschool beleeft als Harry Potter.

Ook weegt vaak mee in hoeverre iemands uitwerking lijkt ‘aan te leunen’ bij de populariteit van het origineel. Een zelf geschreven boek over de wereld van Harry Potter zal snel inbreuk zijn, terwijl een boek over heksen en tovenaars in het algemeen dat niet is. Dat laatste boek noemt misschien ook het soort tovenaars uit de HP-boeken, maar gaat daar niet alleen over en wekt ook nergens de indruk iets te maken te hebben met HP.

Een uitzondering hier is de parodie. Bij een parodie mag je concrete elementen overnemen om de parodie herkenbaar te maken.

Beperkte ruimte

Het Paleis op de Dam is maar vanaf één kant meteen herkenbaar, en bij voetbalwedstrijden zitten alle fotografen achter het doel

Bij foto’s of film is de ruimte voor eigen uitwerking beperkter. Zeker bij nieuws zijn er vaak niet zo veel manieren om het onderwerp in beeld te brengen. Het Paleis op de Dam is maar vanaf één kant meteen herkenbaar, en bij voetbalwedstrijden zitten alle fotografen achter het doel. Al die foto’s zullen dus sterk op elkaar lijken. Toch is er dan meestal nog wel enige ruimte voor iedere fotograaf om zijn of haar eigen invulling te geven. Gaat de doelpaal er net wel of net niet op, hoe kantelt hij de camera en waar stelt hij op scherp?

Een twijfelgeval zijn fotografische reproducties die een origineel proberen getrouw weer te geven. Een ‘technisch perfecte’ foto die een schilderij zo getrouw mogelijk weergeeft, is niet altijd beschermd. Een schilderij op de scanner leggen vereist geen creativiteit. Als de fotograaf echter een eigen keuze maakt om het schilderij zo mooi mogelijk over te laten komen op de foto, dan kan er wel sprake zijn van een beschermd werk.

Wel moet die invulling uit het werk blijken. In een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden betoogde de eiser dat hij had “aangegeven van welke afstand en uit welke hoek gefotografeerd moest worden”. Dat bleek volgens het Hof echter niet uit de foto’s, en daarom werden die foto’s geen beschermde werken geacht.

Feiten en gegevens

Feiten en gegevens zijn vrij. Auteursrecht beschermt alleen de manier waarop deze worden gepresenteerd.

Veel werken bevatten bepaalde algemene ideeën en feiten. Die zijn niet beschermd door het auteursrecht, en mogen dus vrijelijk worden overgenomen. Ook conclusies, redeneringen, theorieën en andere zakelijke, technische of functionele zaken zijn als zodanig niet beschermd. De theorie achter bijvoorbeeld rationeel-emotieve therapie (RET) mag iedereen navertellen. Wat natuurlijk niet mag, is andermans uitleg letterlijk (of parafraserend) overnemen.