Een idee kopiëren is niet altijd strafbaar /reageer

Slaafse nabootsing

Namaak of nabootsing van een product dat niet beschermd is, is in principe toegestaan. Wel is er dan nog het verbod op slaafse nabootsing: de nabootser moet alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarring te voorkomen.

Iedereen mag op de markt brengen wat hij wil, behalve als dat inbreuk maakt op een recht van een ander. Is het octrooi verlopen, wordt het merk niet langer gebruikt of zit er geen auteursrecht meer op het werk, dan mag iedereen er vrijelijk gebruik van maken. Iedereen mag de verhalen van Sherlock Holmes uitgeven, want het auteursrecht daarop is verlopen. En zodra het octrooi op een bepaald medicijn is vervallen, zijn er tientallen generieke varianten te krijgen.

Verwarring

Dat principe van vrije nabootsing kan echter leiden tot verwarring in de markt. Daar zit dus de grens

Dat principe van vrije nabootsing kan echter leiden tot verwarring in de markt. En daar zit dus de grens, die in de rechtspraak het verbod op slaafse nabootsing is genoemd. Wanneer door nabootsing verwarring bij het publiek te duchten valt, heeft de nabootsende concurrent de plicht om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarring te voorkomen. De Sherlock Holmes-heruitgave moet dus een andere cover krijgen dan die van andere uitgevers. Een medicijn zou een andere vorm pil en natuurlijk een ander soort doosje kunnen krijgen.

Die verwarring is met name te vinden in het feit dat het nagebootste product op de markt wat vormgeving betreft “haar eigen plaats inneemt”. De aspecten die daaraan bijdragen, mogen niet zomaar worden overgenomen. Ook niet als die aspecten niet onder het auteursrecht vallen.

Dit artikel verscheen eerder op Iusmentis

Reageren via Facebook

Reacties

Over Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet (1974) is ICT-jurist, octrooigemachtigde en informaticus. Na negen jaar bij de octrooiafdeling van Philips begint hij per 1 juli 2008 als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Op zijn website Iusmentis publiceert hij over softwarelicensering en internetrecht. Arnoud blogt ook over internetrecht. In 2009 hoopt hij zijn master informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden.