Nieuws/ Een onofficiële Hazes-pagina? Pas op voor de wet! /reageer

door: Hugo Louter
over: internet, eigendomsrecht, juridisch
op: 27 november 2008

Er zijn nogal wat mensen die van de toegenomen mogelijkheden op internet gebruik maken om een weblog of site aan hun idolen te wijden. Maar in welke mate verdragen Nederlandse onofficiële fansites zich met wettelijke rechten van artiesten en aan hen gelieerde personen? Dat werd onderzocht door Claire Rijkens, studente rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In Rijkens’ masterscriptie ‘Onofficiële popartiesten fansites op het Internet; over rechtenschending, de informatievrijheid, vrijheid van meningsuiting en handhaving‘ kwam de vraag aan de orde wie zich tegen materiaal op de onofficiële fansite kan verzetten en welke wetten daarbij relevant zijn. Wie kan er aansprakelijk gehouden worden voor materiaal geplaatst op een dergelijke fansite en hoe kan er worden opgetreden indien een inbreuk is geconstateerd?

De rechthebbenden zijn respectievelijk de artiest c.q. zijn nabestaanden, de producent, de componist, de tekstschrijver, Buma/Stemra, de beroepsfotograaf, de platenmaatschappij en de fan. Aangezien de webbeheerder bepaalt wat er op zijn fansite komt te staan, kan hij aansprakelijk worden gehouden door rechthebbenden die merken dat materiaal onrechtmatig op die fansite is geplaatst. Indien een inbreuk is geconstateerd, kan er door de rechthebbende worden opgetreden op grond van de onrechtmatige daad (6:162 BW) of de strafrechtelijke bepalingen als genoemd in de Auteurswet. Ook in de Wet op de Naburige Rechten zijn dergelijke straf- en civielrechtelijke bepalingen opgenomen op grond waarvan het recht kan worden gehandhaafd.

Wat kan wel en wat kan niet?

De beperkingen in de wet laten zich deels beschouwen als regels die belemmeringen voor de informatievoorziening willen opheffen of althans beperken. In hoeverre zijn deze beperkingen toepasbaar op materiaal (zoals biografie, songteksten en de fotogalerij) op de fansite? De onderzoekster concludeert dat het opnemen van een artiestennaam in een domeinnaam met de toevoeging ‘fan’ of ‘fansite’ toegestaan is, mits dit niet in strijd komt met artikelen uit het BVIE of uit de HNW. Rechtsverwerking, de schijn op wekken de officiële fansite te zijn of typosquatting zijn gebeurtenissen die kunnen bijdragen aan het wél of niet gerechtvaardigd in stand kunnen houden van een domeinnaam. Het opnemen van (blad)muziek, bootlegs, YouTube-filmpjes, ringtones, gedigitaliseerde producten en e-cards is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n).

Optreden?

De auteur stelt zich de vraag in hoeverre het verstandig is om op te treden tegen een onofficiële fansite indien een rechtenschending wordt geconstateerd. Er zijn argumenten vóór en tegen het optreden tegen een fansite. De praktijk leert dat het optreden negatieve publiciteit met zich mee kan brengen. Tevens kan het een averechtse werking ten gevolge hebben en liggen de kosten voor het aanspannen van een rechtszaak hoog. Aan de andere kant zal het niet optreden tegen dit soort schendingen ervoor zorgen dat de auteurs- en naburige rechten op het internet langzaam afbrokkelen. Daarbij komt dat het zijn van fan niet een rechtvaardiging mag zijn om rechten van artiesten en aan hen gelieerde personen te schenden.

Reageren via Facebook

Reacties