Een op zes Nederlanders bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt /reageer

Een op zes Nederlanders bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt

Maar liefst 17% procent van de werkende Nederlanders is bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.146 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Lepaya in samenwerking met Panelwizard. Hoewel 92% van de werknemers aangeeft op dit moment te beschikken over alle benodigde vaardigheden om hun huidige baan naar behoren uit te voeren, vreest 42% dat deze skills er over 20 jaar niet meer toe doen.

Door digitalisering zullen miljoenen banen veranderen en verdwijnen. Veel taken die nu handmatig worden uitgevoerd, zullen binnen afzienbare tijd worden geautomatiseerd. Het dichtlopen van de kloof tussen de vaardigheden die werknemers nu bezitten en die ze in de toekomst nodig hebben, blijkt een groeiende zorg onder de werkenden. Vooral millennials zijn bezorgd over hun toekomstige relevantie: een vijfde van de ondervraagden denkt onvoldoende vaardigheden te bezitten om niet weggeautomatiseerd te worden voordat zij de pensioenleeftijd bereikt hebben. Eén groep in het bijzonder lijkt bang: 47% van de mannelijke medewerkers vreest voor de toekomstbestendigheid van hun huidige skills, tegenover 36% van de vrouwen in loondienst.

Werknemer besteedt onvoldoende aandacht aan persoonlijke groei

Ondanks de groeiende zorg onder werkenden, geeft 37% van de ondervraagden aan onvoldoende aandacht te besteden aan het ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden zoals bijvoorbeeld empathie, overtuigingskracht, maar ook digitale skills om technologieën goed te kunnen begrijpen en aansturen. Hoe jonger de werknemer, des te minder aandacht er is voor persoonlijke groei en ontwikkeling: maar liefst 41% van de ondervraagde millennials besteedt onvoldoende aandacht aan het ontwikkelen van skills die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst.

Een leven lang leren? Investeren in skills staat laag op de agenda van de werkgever

De continue ontwikkeling van werknemers is al jaren een speerpunt van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Investeren in de toekomst van de werknemer blijkt echter niet hoog op de agenda te staan. Slechts 46% van de werkgevers maakt het inzichtelijk welke vaardigheden nodig zijn om relevant te blijven in een toekomstige baan. Een gemiste kans, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna de helft van de werknemers geeft aan meer ondersteuning te willen ontvangen bij het bijschaven van de juiste vaardigheden.

Volgens René Janssen, oprichter van Lepaya, aanbieder van online en offline power skills trainingen voor snelgroeiende technologiebedrijven, ligt de verantwoordelijkheid juist bij de werkgever: “De noodzaak om een leven lang leren te stimuleren neemt alsmaar toe. Een grote groep medewerkers zal buiten de boot vallen als bedrijven geen actie ondernemen. Alhoewel veel bestuurders beamen dat de vaardighedenkloof hun grootste uitdaging is, voegen weinig bedrijven daad bij het woord. Het is aan hen om inzichtelijk te maken welke skills binnen hun bedrijf nooit overgenomen zullen worden door robots en welke training er nodig is om relevant te blijven in het digitale tijdperk”.

Over Lepaya

Lepaya is een aanbieder van power skills trainingen waarbij on- en offline leren wordt gecombineerd. Opgericht door René Janssen en Peter Kuperus in 2018 vanuit de overtuiging dat de juiste training, op het juiste moment, gericht op de juiste skill, organisaties productiever maakt, heeft Lepaya inmiddels duizenden werknemers getraind. Als uitdager in een overvolle trainingsmarkt, speelt Lepaya in op de behoeftes van Europa’s snelst groeiende techbedrijven, zoals onder andere Mollie, Takeaway en Picnic. Door hard skills te combineren met soft skills, samen aangeboden als power skills, groeit het Amsterdamse bedrijf versneld in een markt waarin de vraag naar om- en bijscholing over de hele wereld blijft toenemen. In 2020 haalde Lepaya een investeringsronde op van 5 miljoen en deed zelfstandig een overname van Smartenup, een trainingsbedrijf dat professionals ondersteunt om beter, sneller en slimmer met data te werken. Lepaya richt zich op de Nederlandse, Belgische, Duitse en Zweedse markt en bedient haar klanten wereldwijd.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.