Nieuws/ Eerder aan het werk met een depressie /1 reactie

door: Ewald Smits
over: personeel, management, psychologie
op: 27 maart 2007

Depressieve patiënten zijn sneller weer aan het werk als ze naast hun gebruikelijke behandeling ook begeleid worden door een ergotherapeut. Dit blijkt uit een onderzoek van de afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (AMC de Meren) dat is gepubliceerd in het vakblad Psychological Medicine van deze maand. Of therapie ook tot sneller herstel van depressie leidt, is nog de vraag. Nieuw onderzoek, de zogheten Do-It studie, moet uitwijzen met welke vorm van ergotherapie de patiënten nog beter geholpen kunnen worden.

Drie maanden eerder

Omstandigheden op het werk kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie. Omgekeerd kan een depressie leiden tot verminderd functioneren op het werk en tot ziekteverzuim. Onderzoekers van het zorgprogramma Stemmingsstoornissen bestuderen sinds enige jaren of depressieve patiënten gebaat zijn bij ergotherapie, naast hun gebruikelijke psychotherapie of medicatie. De ergotherapeuten leren de patiënten om te gaan met stressvolle situaties op het werk via rollenspellen en gesprekken. Ook worden ze gestimuleerd om hun werk snel te hervatten.
Een studie onder 62 proefpersonen die achttien maanden werden gevolgd, toonde aan dat patiënten die ergotherapie kregen gemiddeld drie maanden eerder weer met hun werk begonnen en minder verzuimden, zonder dat de werkstress toenam. De behandeling had geen gevolg op het verloop van de ziekte. Uit het onderzoek blijkt dat de extra kosten voor de ergotherapie worden gecompenseerd doordat de onderzochte personen eerder het werk hervatten.

20 procent minder productief

Deze kosten-effectiviteit is ook van economisch belang: patiënten met een depressie verzuimen in Nederland ongeveer negen keer vaker dan mensen zonder depressie. Ook is bekend dat zij twintig procent minder productief zijn. Bij ruim tien procent van de mensen die in de WIA komen is de reden een depressie. Naar schatting lijden er in Nederland per jaar ruim 500.000 aan een depressieve stoornis.

De nieuwe Do-It studie (Depression & Occupation: Intervention Trial) vergelijkt twee verschillende vormen van ergotherapie: een korte intensieve begeleiding van vier maanden en een langere van zeven maanden. In beide gevallen is er nauw overleg met de bedrijfsarts.

Reageren via Facebook