Efficiënter omgaan met onze energieslaven (deel 3) /reageer

Efficiënter omgaan met onze energieslaven (deel 3)

Je hoort niet alleen maar te klagen, als je niet ook met een oplossing komt. In mijn vorige blogs heb ik gemeld dat we zo veel fossiele energie gebruiken (1276 energieslaven per huishouden) dat we onze leefomgeving vernachelen. Economisch is energie inelastisch en slechts een kleine post in ons huishoudbudget. Nu voel ik me verplicht om aan te geven wat we, mijns inziens, kunnen veranderen.

Terug naar “een boek lezen” en geen tv meer kijken, gaat nooit gebeuren. Succesvolle energiemaatregelen houden daar rekening mee. Om onze welvaart te behouden, maar toch minder fossiele energie te gebruiken, kunnen we twee dingen doen: Met minder energie hetzelfde blijven doen (efficiënter worden), of fossiele energie door andere energiebronnen vervangen.

Andere energiebronnen

Alternatieve energiebronnen zullen altijd alternatief blijven als de achterstand op fossiele brandstoffen niet wordt ingehaald. Alternatieve energie kan niet concureren met fossiele brandstoffen: De maatschappelijke kosten van vervuilling worden niet doorberekend aan de vervuiler en de fossiele brandstofindustrie heeft tweehonderd jaar ervaring in het optimaliseren van het “olie uit de grond halen en verkopen” proces.

In vergelijking met de olie-industrie zit de “alternatieve energie” industrie nog in het tijdperk van de stoommachine. Oké, ik chargeer: Misschien de NS Sprinter, maar zeker nog niet de Japanse hogesnelheidslijn.

Van de “gevestigde orde”, de fossiele brandstofindustrie, is niet op korte termijn te verwachten dat ze overstappen op groene energie. Er is nog te veel makkelijk geld te verdienen in fossiele brandstof. Kleine, innovatieve startups zijn de grote spelers van de toekomst op de alternatieve energie markt. Spin-outs van de TU Delft werken bijvoorbeeld aan supersnelle oplaadstations voor electrische auto’s. Of aan met de zon meedraaiende zonnepanelen.

Van alle “groene” startups zal slechts een klein deel succesvol zijn, maar dat zijn wel de Shells van over vijftig jaar. Het ondersteunen van groene start-ups brengt het punt waarop alternatieve energie kan concurreren met fossiele brandstof dichterbij en is een goede investering.

Efficiënter

Wat is belangrijker wanneer je een tv koopt: Wel/geen HD, afmeting, of stroomverbruik? We kiezen niet op basis van stroomverbruik omdat het niet genoeg uitmaakt. Maar wat als er alleen maar zuinige tv’s waren? Om eenmalig “niet zuinige” tv’s te verbieden schiet niet op. Dan is nu iedereen boos en heb je over tien jaar dezelfde discussie. Een idee van Friedman & Mandelbaum spreekt mij erg aan:

Stel een “basisverbruik” in. Voor auto’s: 1 op 10. Voor TV’s: 100W etc. Kies dit zodanig dat bijna alle modellen die nu te koop zijn hieraan voldoen. Verbied de verkoop (niet het bezit!) van modellen met een hoger verbruik dan het “basisverbruik”. Maak elk jaar de basisverbruikgrens 3% zuiniger.

Zo hebben we steeds minder energieslaven nodig zonder in comfort achteruit te gaan: Efficiëntie! Wettelijk vastleggen dat de efficiëntie elk jaar moet stijgen, zorgt ervoor dat bedrijven verplicht worden te innoveren en dat consumenten vanzelf zuinigere apparaten kopen. Zonder extra (overheids)investering wordt, terwijl we de energieconsumptie terugbrengen, de economie kennisintensiever.

Symbolisch

Verbied terrasverwarmers. Echt. Niets schreeuwt meer “Global Warming” en “energieverspilling” dan het verwarmen van de buitenlucht omdat het wat frisjes is. Je doet maar een extra jas aan. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het maakt duidelijk dat terrasverwarmers het type energieverspilling is waar je als maatschappij “nee” tegen moet zeggen. Niet direct een “terrasverwarming controle task force” invoeren. Geen extra blauw op straat. Alleen verbieden. Als een agent er eentje ziet: Boete. Opbrengst gebruiken om in groene startups te investeren.

Samenvattend

Om minder fossiele brandstof te gaan gebruiken moeten we:

Overstappen op andere brandstoffen, maar niet door een extra belasting zonder alternatief. Wel door te investeren in bedrijfjes die werken aan alternatieve energiebronnen.

Minder gaan verbruiken: Minder energieslaven voor hetzelfde comfort. Door langzaam de grens van “toelaatbaar verbruik per machine” op te schroeven motiveren we bedrijven om te blijven innoveren in zuinigere apparaten en houden we voor consumenten de energierekening laag

Terrasverwarmers verbieden. Omdat ze onzin zijn.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Rolf Hut

TU Delft-onderzoeker Rolf Hut bouwt goedkopere versies van meetapparatuur, met in massa geproduceerde onderdelen uit bijvoorbeeld consumentenelektronica. Rolf praat en blogt graag over het raakvlak tussen nerd- en geekonderwerpen, wetenschap en de maatschappij. Volg hem ook op Twitter.