Nieuws/ Eindhoven krijgt luchtzuiverend geluidsscherm /1 reactie

door: Merien ten Houten
over: duurzaam, mobiliteit, materiaal, ruimtelijke ordening
op: 17 juli 2008

De gemeente Eindhoven laat langs de nieuwe randweg een geluidsscherm bouwen dat tevens een luchtzuiverende werking heeft, fijn stof afvangt en CO2 vasthoudt. Met dit project neemt Eindhoven het voortouw in het actief aanpakken van de luchtvervuiling in combinatie met noodzakelijke ingrepen in de infrastructuur.

Het geluidsscherm is ontwikkeld door ingenieurs- en adviesbureau Tauw, dat de gemeente Eindhoven enige tijd geleden aanbood een klein stuk van dit scherm te realiseren bij wijze van demonstratie- en proefproject. Op initiatief van wethouder Erik van Merrienboer wordt dit scherm naast de verlengde Leenderweg geplaatst. Rond de Leenderweg, tussen het Floraplein en de Leenderheide, is sprake van ernstige geluidhinder. Naast het voorkomen van geluidshinder is ook het verbeteren van de luchtkwaliteit hier een aandachtspunt.

CleanStone

Het Luchtzuiverend Geluidsscherm bestaat uit een kooiconstructie met een steenachtige reststof (CleanStone). Deze reststof blijkt bij laboratoriumproeven zowel NO, als NOx volledig om te zetten in respectievelijk nitraat en nitriet. Ook fijn stof en CO2 worden door CleanStone in het scherm gebonden. Het scherm spoelt tijdens een regenbui weer schoon, waarbij het spoelwater wordt opgevangen en door middel van een zandfilter wordt gereinigd.

Over het definitieve ontwerp en de exacte tijdsplanning vindt nog overleg plaats. De bouw van het geluidsscherm (totaal 800 m) aan de Leenderweg begint zo mogelijk nog dit jaar en duurt ongeveer 4 maanden.

Reageren via Facebook