Nieuws/ Emiel Krahmer hoogleraar digitale communicatie /reageer

door: Ewald Smits
over: informatica, communicatie
op: 30 januari 2007

Emiel Krahmer is benoemd tot hoogleraar Digitale media en organisatie in Tilburg. Krahmer onderzoekt hoe mensen met elkaar communiceren om de communicatie via of met de computer beter te laten verlopen.

Weblogs, SMS-en, chatten en Second Life: internet en ICT hebben in de afgelopen decennia veel nieuwe communicatiemogelijkheden gecreeerd en zullen dat doen in de toekomst. Bovendien wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen. Professor Emiel Krahmer, sinds 1 januari hoogleraar aan de UvT, onderzoekt hoe deze communicatie via en met de computer verbeterd kan worden. Daarbij gaat het niet alleen om de technische aspecten zoals snelheid, maar ook om psychosociale factoren. Bijvoorbeeld de rol van emoties en persoonlijkheid. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar non-verbale communicatie: gebaren, gezichtsuitdrukkingen, volume en stemklank. Hoe kan deze voor het begrip belangrijke informatie door of via de computer begrepen worden?

Effectiviteit van communicatie

CV

Prof.dr. E.J. (Emiel) Krahmer (1968, Den Haag) studeerde Taal- en Kunstmatige Intelligentie in Tilburg en promoveerde in 1995. Hij werkte hierna tot 2001 bij de Technische Universiteit Eindhoven als onderzoeker en universitair docent met als specialisatie taal- en spraaktechnologie. Sinds 2001 is Krahmer verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij bezocht als visiting fellow het Information Technology Research Institute in Brighton en de Universiteit van Aberdeen.

Al sinds zijn studietijd onderzoekt Emiel Krahmer de effectiviteit van communicatie. Hij liet onder andere zien dat iemand in een goede bui eerder overtuigd wordt door de informatie op een website, dan iemand in een slecht humeur. Ook onderzocht hij hoe (on)zekerheid of irritatie zich uit in gebaren en stemklank. Dit met het doel om de computer inzicht te geven in hoe de communicatie met iemand verloopt. Loopt het spaak dan kan de computer doorschakelen naar een echt persoon. Maar dergelijke kennis kan ook gebruikt worden om ‘computerpersonages’ zo te animeren dat ze prettig en ‘natuurlijk’ overkomen.

Reageren via Facebook

Reacties