Nieuws/ Europese privacyclub start onderzoek naar Google /reageer

door: Ewald Smits
over: internet, privacy, computer
op: 26 juli 2007

De Europese toezichthouders op de privacy hebben Google per brief laten weten de bewaartermijn van 18 maanden nog veel te lang te vinden. Google kondigde vorige week aan zoekgegevens van internetgebruikers voortaan niet langer dan 18 maanden te bewaren. Deze bewaartermijn vinden de Europese toezichthouders nog veel te lang.

Onderzoek

Ook starten de toezichthouders een onderzoek naar de bescherming van persoonsgegevens door zoekmachines in het algemeen. “Vrijwel iedereen gebruikt zoekmachines. Google en andere aanbieders van zoekmachines moeten de noodzaak aantonen van het bewaren van persoonsgegevens over bezochte websites en zoekopdrachten”, aldus Madeleine McLaggan-van Roon, lid van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Ten onrechte

Google stelt dat de aangekondigde bewaartermijn noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de Europese richtlijn over bewaarplicht verkeersgegevens uit 2006. Dit is ten onrechte, omdat deze richtlijn van toepassing is op gegevens van bel- en e-mailgedrag en niet op inhoudelijke gegevens over het gebruik van het internet zoals bezochte websites en zoekopdrachten. Van een Europese bewaarplicht die het bedrijf zou verplichten tot het bewaren van zoekgegevens van individuele internetgebruikers is dus geen sprake.

Privacywetgeving

De toezichthouder stuurde op 16 mei 2007 al een brief aan Google waarin zij aangaf dat een bewaartermijn van zoekgegevens van 18 tot 24 maanden niet in overeenstemming is met Europese privacywetgeving. In november 2006 nam de toezichthouder een resolutie aan waarin zij onder meer stelde dat zoekmachines geen zoekgegevens mogen bewaren die tot personen herleidbaar zijn, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Bovendien moeten zoekmachines hun gebruikers voorafgaande aan de verwerking van persoonsgegevens voldoende informeren.

Reageren via Facebook

Reacties