Eye-tracking: innovaties in opkomst /2 reacties

Videogames

beeld: Travelin LibrarianEen product waarin het kijkgedrag van de gebruiker door eye-tracking een belangrijke rol kan gaan spelen is de videogame. James J. Clark, onderzoeker bij de McGill University in Montreal, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een schietspel waarbij vijanden juist op die plaatsen in beeld verschijnen, waarvan de speler zich het minst of juist het meest bewust is. Dit wordt vastgesteld door middel van eye-tracking. Hierbij is onderzoek gedaan om het probleem te omzeilen dat de plaats waar iemands ogen op gefixeerd zijn, niet altijd de plaats is waarvan hij zich op dat moment het meest bewust is. “Dit onderzoek kan gebruikt worden om moeilijkere videogames te ontwikkelen”, aldus Clark.
Verschillende spelontwikkelaars investeren al in het gebruik van eye-tracking als interface-aansturing bij een game. Hierbij kunnen speciale camera’s standaard worden meegeleverd bij de aanschaf van een spel. Net als voor pc’s kan ook voor de spelcomputer worden gedacht aan het verschijnen van menu’s, wanneer op bepaalde plaatsen in het scherm wordt gekeken. Ook kan het spel automatisch worden gepauzeerd, op het moment dat een speler buiten het beeldscherm kijkt.

Geschiedenis

Eye-Tracking bestaat al vanaf de negentiende eeuw. Onderzoek werd toen gedaan door direct naar de ogen te kijken van een testpersoon die bijvoorbeeld een stuk tekst las.
De eerste echte eye-tracker werd aan het eind van de negentiende eeuw ontwikkeld en bestond uit een contactlens met daarin een gaatje voor de pupil. De lens werd aangesloten op een aluminium aanwijzer die meebewoog met het oog.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw is de eerste eye-tracker ontwikkeld die gebruikmaakte van technische mogelijkheden. Hierbij werden lichtstralen gebruikt die door het oog werden gereflecteerd en vervolgens werden opgenomen op film.
Het principe van de techniek die we vandaag de dag het meest tegenkomen is ontwikkeld aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw. Hierbij leggen camera’s de reflectie in iemands ogen vast door de beelden zo te verwerken dat de relatieve posities van het midden van de pupil en het hoornvlies worden verkregen.

Aanpassende interfaces

Een andere innovatieve toepassing van eye-tracking kan gevonden worden in interfaces die zichzelf aanpassen op basis van de woorden die door de gebruiker worden gelezen of de gedeelten van een website of applicatie die worden bekeken. De laatste jaren worden delen van websites al steeds vaker aangepast op basis van de clicks (bijvoorbeeld je voorkeuren op Sync.nl), maar een mogelijke uitbreiding hierop zou een indexering kunnen zijn van de woorden waarop de gebruiker gedurende zijn bezoek fixeert.

Reclamewereld

Ook kan bij het vastleggen van kijkgedrag gedacht worden aan toepassingen van Eye-Tracking in de reclamewereld. Zo heeft het bedrijf Xuuk Inc. de Eyebox2 ontwikkeld. Met dit apparaatje kan worden gemonitord hoeveel mensen een advertentie op een billboard bekijken op een bepaalde moment van de dag.
Op basis van die gegevens kunnen adverteerders de meest gunstige plaatsen en tijden uitkiezen voor hun reclame. Xuuk Inc. ziet de Eyebox2 ook als een mogelijke eye-tracker die bij mensen thuis in gebruik genomen zou kunnen worden als interface-besturing of ambient-intelligencetoepassing. In verband met de hoge prijs (1000 dollar) is er echter voorlopig voor gekozen om eerst volume te creëren binnen de reclamemarkt, zodat op ten duur de prijs sterk verlaagd kan worden tot mogelijk onder de 100 dollar.

Auto

Een andere interessante omgeving waarin ambient intelligence door eye-tracking een bijdrage kan leveren is de auto. Door het bedrijf Delphi is een techniek ontwikkeld die de bestuurder van een auto waarschuwt op het moment dat hij in slaap dreigt te vallen of te lang is afgeleid. Als toepassing kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan vrachtwagens, waarin chauffeurs vaak lange afstanden moeten afleggen en daarbij soms hun scherpte verliezen.

De hoge kosten hebben tot nu toe veel innovatieve toepassingen van eye-tracking op grote schaal tegengehouden. Goedkopere varianten zijn voorhanden, maar daarbij moet vaak met een mindere mate van precisie genoegen worden genomen. Toch heeft de voortgang in computer- en videotechnologie de laatste jaren geleid tot relatief goedkope eye-trackingsystemen, die bruikbaar zijn voor veel applicaties en gemakkelijk zijn in gebruik.
Als deze ontwikkeling zich doorzet, kunnen de hier beschreven toepassingen wellicht op korte termijn onderdeel worden van onze dagelijkse mens-computer interactie.

Reageren via Facebook

Over Tim van Schie