Nieuws/ Files zijn met beetje intellect op te lossen /1 reactie

door: Laura Vogels
over: duurzaam, milieu, mobiliteit
op: 22 juni 2007

Ondanks het feit dat 90 procent van de Nederlanders vindt dat ons wegennet verstopt is, denkt een meerderheid dat intelligente middelen het probleem makkelijk kunnen oplossen. Men zoekt de oplossingen echter eerder in kwaliteit dan kwantiteit: uitbreiding van het wegen- of spoornet wordt niet als dé oplossing gezien. Dit blijkt uit marktonderzoek van Multiscope.

Nederland raakt verstopt

Van de ondervraagden is 90 procent het eens met de stelling ‘Nederland raakt verstopt’. Hierbij zitten automobilisten en openbaar vervoer reizigers op één lijn. Bijna een op de drie (32 procent) ergert zich minimaal een aantal keer per week tijdens het woon-werkverkeer. Toch denkt een meerderheid van 52 procent dat door het treffen van de juiste maatregelen de huidige vervoersproblemen grotendeels oplosbaar zijn. Volgens de ondervraagden zijn piekbelasting, welvaart en vrachtverkeer de voornaamste veroorzakers van de verstoppingen. Opvallend is ook dat 21 procent een falende overheid als schuldige aanwijst.

Kwaliteit boven kwantiteit

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat ondervraagden het ontlasten van het vervoersnet op piekmomenten als de belangrijkste oplossing zien. Telewerken en het spreiden van werktijden worden het meest genoemd, terwijl uitbreiding van wegen of openbaar vervoer minder favoriet zijn.
Van de ondervraagden verwacht bijna de helft (49 procent) dat de ingebruikname van de Betuwelijn tot minder vertragingen leidt op het spoor. Meer dan 62 procent denkt zelfs dat de Betuwelijn voor een afname van files zal zorgen omdat minder goederen door vrachtverkeer vervoerd hoeven worden.

Weinig flexibel

Het blijkt nagenoeg onmogelijk om personen uit hun huidige vervoersmiddel te krijgen. Minder dan een op de vijf (19 procent) zegt dat maatregelen effect hebben op het vervoersmiddel dat men kiest voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Ondanks de verstoppingen heeft slechts de helft van de ondervraagden de afgelopen vijf jaar iets veranderd met betrekking tot het eigen reisgedrag. Het aanpassen van werktijden (17 procent), ander werk zoeken (14 procent), een alternatief vervoersmiddel (10 procent) en dichter bij het werk gaan wonen (10 procent) worden daarbij het meest genoemd.

Tijd belangrijker dan geld

Uit het onderzoek blijkt verder dat de ondervraagden de factor tijd belangrijker vinden dan de factor geld. Men is namelijk veel beter op de hoogte van de benodigde tijdsinvestering van een alternatief vervoersmiddel (64 procent) dan van de kosten van dit alternatief (43 procent). Het duurder maken van brandstof en/of auto’s is bovendien volgens slechts 1 procent (auto) respectievelijk 7 procent (openbaar vervoer) van de ondervraagden een adequate oplossing voor het verkeersinfarct.

Dit bericht verscheen eerder op In Feite.

Reageren via Facebook