Financial control 2.0: innovatie genereert waarde /1 reactie

beeld: Galerie op Weg

Informatie, ervaring en intelligentie

Als alles ‘Google-baar’ geworden is, betekent dit dat iedereen alles kan vinden. Dus de inkoopprijzen liggen ook op straat. Waarom niet direct kopen bij de leverancier van je leverancier? Eenvoudig omdat het aanbod te groot is.
Voorbeeld. Als je een laptop wil hebben en je gaat naar de groothandel of het internet, dan moet je kiezen uit misschien wel honderd laptops. En dat is lastig als het je vakgebied niet is. Dus heb je geld over voor hulp bij je keuze. In wezen betaal je voor het sorteren van informatie.

De marge van de toekomst is opgebouwd uit het sorteren van informatie en het toevoegen van ervaring en intelligentie

Je hebt ook geld over voor intelligentie, iemand die tegen je zegt dat deze tas, die muis en dat anti-viruspakket verstandige aankopen zouden zijn bij de laptop.
De marge van de toekomst is opgebouwd uit het sorteren van informatie en het toevoegen van ervaring en intelligentie. Degene die dit beter kan dan zijn concurrent blijft drijven. Bedrijven moeten dus goed in hun vak zijn en blijven.

‘Google-baar’ wil ook zeggen dat bedrijven moeten nadenken over hoe ze gevonden willen worden op het internet.
Wie niet op internet gevonden wordt of wil worden, gaat niet met de tijd mee. Goed nieuws over bedrijven is snel te vinden, slecht nieuws helaas ook. Een bedrijf moet ervoor zorgen op internet aanwezig te zijn op de manier die het zelf kiest.

Branches verdwijnen

Het concept ‘branches’ zal gaan verdwijnen. Dat klinkt in eerste instantie vreemd maar denk even mee. De Hema verkoopt verzekeringen, Shell verkoopt naast benzine ook melk en vakanties worden via internet geboekt.
Producten worden aangeboden op de plaats en voor de prijs die nodig is. Verkoop heeft steeds minder met branches te maken en steeds meer met plaats en tijd.
Het gevolg hiervan is dat we op weg zijn van een markt opgebouwd uit diverse branches naar een netwerkmarkt. Hierdoor zullen ook bestaande bedrijfsmodellen vervangen worden door een nieuwe generatie.

‘Recht op gebruik’

Voor bedrijven zal bezit verdwijnen; een logisch gevolg als ze snel moeten inspelen op veranderingen.
Ondernemers kopen geen auto meer, maar leasen. In plaats van het kopen van een telefooncentrale, neemt de ondernemer een abonnement bij een provider en gaat bellen via internet. Planten en kunst worden niet meer gekocht maar gehuurd.
Als de markt een kwartslag draait kan een bedrijf op die manier meedraaien. Het gevolg is dat de debetzijde van de balans vrijwel zal verdwijnen.

Bezit wordt vervangen door ‘recht op gebruik’. Een leaseauto staat niet op de balans. Alle abonnementen, leaseconstructies en afgenomen diensten hebben gevolgen voor de kasstroom en niet voor de balans.
Omdat je niets meer koopt, heb je ook niets meer in eigendom of bezit. Gevolg: er komt nauwelijks meer iets op de debetzijde van de balans te staan. En als de debetzijde van de balans sterk vermindert, dan vermindert de creditzijde van de balans ook sterk. Dus een bedrijf wordt minder ‘waard’.
En wat is winst? Winst = opbrengst -/- inkoopprijs -/- kosten. Kosten zijn voornamelijk afschrijving van activa. Maar wat als u nu nog maar nauwelijks activa hebt?
Dit vereist dus een hele andere financial control.