Game-industrie gaat mobiel en sociaal /reageer

Game-industrie gaat mobiel en sociaal

De wraaklustige vogeltjes uit Angry Birds zijn een doorslaand succes op de smartphone. Maker Rovio ontleent er een marktwaarde van 200 miljoen aan. Zynga werd zelfs een miljardenbedrijf dankzij Farmville, boer spelen op het sociale netwerk Facebook. De wereld van games is in twee jaar tijd compleet op zijn kop gezet door de opkomst van mobiele en social games.

Markt van 50 miljard

De wereldmarkt voor games heeft een omvang van 50 miljard en gaat de komende jaren een groei van jaarlijks gemiddeld 8 procent tegemoet. Vooral de spellen voor smartphones en online games groeien rap, wat grotendeels ten koste lijkt te gaan van de ‘ofline’ pc-spellen. Het grootste omzetaandeel - in 2010 rond de helft - blijft voor de soft- en hardware rond spelcomputers als Xbox 360, PlayStation en Wii. Die omzet stagneert de komende jaren op zijn best, ondanks de impuls die nieuwe generaties consoles vanaf 2013 zullen geven.

De Nederlandse game-industrie

* In 5 jaar van 100 naar 160 bedrijven
* 2500 fte
* Gezamenlijke omzet: 125-150 miljoen euro
* De helft (83) is gevestigd in Amsterdam/Utrecht
* Omzet groeit in 2013 naar 805 miljoen euro
* 25 procent daarvan komt uit social, mobile en portal gaming

Terwijl ook Nederlanders steeds meer geld besteden aan games en bijbehorende hardware - in 2010 ging het volgens een vandaag verschenen rapport van Deloitte en de Dutch Games Association om 626 miljoen euro - gaat het met de game-industrie helemaal niet zo goed. De gezamenlijke omzet van de industrie bleef vorig jaar steken op 125 à 150 miljoen euro, heeft Deloitte becijferd. Twee weken geleden nog viel Virtual Playground, maker van online game Club Galactik, om, iets wat vorige zomer het veel grotere Playlogic gebeurde, en eerder Spellborn en Coded Illusions.

Gebrek aan durfkapitaal en schaal

Het laat zien dat de Nederlandse game industrie het potentieel van de markt en de opkomst van digitale distributie nog niet optimaal benut. Wat de Nederlandse gamebedrijven parten speelt, is volgens Deloitte onder meer een gebrek aan durfkapitaal. Er zijn maar een paar venture capital bedrijven in Europa die willen investeren in gameontwikkelaars. Dat is deels te wijten aan de bedrijven zelf: die zullen hun businessmodellen verder moeten professionaliseren. Daan Witteveen, de partner die bij Deloitte de technologie, media en telecomdivisie leidt: “De sector bestaat vooral uit kleine game-ontwikkelaars en een beperkt aantal uitgevers. Veel van de ontwikkelaars streven naar een goede game, maar hebben geen innovatieve strategie ten aanzien van verkoop ervan en het optimaliseren van de marges.”

Ook hebben de Nederlandse bedrijven te weinig schaalvoordeel om gedurfde stappen te nemen. Gameontwikkelaars bedenken ieder hun eigen oplossing en missen het volume om gebruik te kunnen maken van outsourcing. Door hun kleine omvang zijn de mogelijkheden om te onderhandelen met grote uitgevers ook beperkt, aldus Deloitte. Daarnaast zijn de bedrijven over heel Nederland verspreid. Te veel steden hebben eigen initiatieven om de sector te ondersteunen. Dat heeft geleid tot versnippering, terwijl er juist meer samenwerking nodig is om interessanter te worden voor uitgevers en ivnesteerders.

Maar wel potentie

“Nederland heeft veel potentie voor deze bedrijven,” concludeert Witteveen ondanks alles. “We kennen hier een hoge mate van breedband- en smartphone-gebruik. Ook zijn er in Nederland veel geschoolde medewerkers te vinden door de circa 45 opleidingen die relevant zijn voor de game industrie. De overheid stimuleert daarnaast innovatie-investeringen door middel van fiscale regelgeving.”

De komst van mobile en social gaming zorgt voor nieuwe businessmodellen. Waar ontwikkelaars eerst een uitgever moesten vinden, die weer via distributeurs en retailers de consument moest bereiken, halen de Android- en Apple smartphone in één klap al die tussenstappen weg. Via die nieuwe distributiekanalen kunnen de ontwikkelaars rechsttreeks zaken doen met hun klanten. Datzelfde geldt voor Facebook: er komt geen uitgever of winkelier te pas. Dat speelt de kleinere ontwikelaars in de kaart.

Die online distributie beperkt de kosten, die voor de ontwikkeling van mobiele spellen sowieso lager zijn dankzij de eenvoudigere producten. Daar staat tegenover dat een spel wel in enorme volumes moet worden gedownload om tot interessante omzet te leiden: vaak is downloaden gratis en leidt de aanschaf van vituele goederen en extra levels tot kleine betalingen. Een stevige marketinginspanning is dus minstens zo belangrijk als voorheen.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Techbusiness

Techbusiness.nl belicht de businesskansen van technologie voor ondernemers en managers.