Nieuws/ Geboren voor het ongeluk: het kan /1 reactie

door: Marjon Vinck
over: psychologie, sociologie
op: 10 mei 2007

Mensen die het een en ander hebben meegemaakt, geven wel eens aan dat ze voor het ongeluk geboren lijken te zijn. Een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont echter aan dat hier wel degelijk sprake van kan zijn: sommige mensen lijken inderdaad ongelukken aan te trekken.

Ellen Visser en haar collega’s hebben dit na analyse van 79 studies geconcludeerd. In deze studies werd vooral onderzocht hoe groot de kans is mensen ongelukken aantrekken. Hieruit bleek dat 1 op de 29 personen vijftig procent meer kans heeft dat hen een ongeluk overkomt dan de rest.

De studie maakt niet duidelijk welke mensen het meeste risico lopen op een ongeval, aldus NewScientist , maar wel zou een schifting gemaakt kunnen worden per beroepsgroep of leeftijdscategorie. Overigens vermoedt Visser dat sommige mensen vooral door hun persoonlijkheidstrekjes voor het ongeluk geboren zijn of worden. Een ongeluk zit dus ook al in een ‘hoekje’ van je lichaam.

Reageren via Facebook