Geen voordeeltje voor de kringloopwinkels /reageer

Geen voordeeltje voor de kringloopwinkels

Zeer teleurstellend, maar wij zijn nog lang niet uitgestreden. Zo reageren de Nederlandse kringloopbedrijven op een brief van Jan Kees de Jager. De CDA-staatssecretaris van Financiën liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat hij geen mogelijkheid ziet om kringloopbedrijven in het lage btw-tarief van 6 procent te krijgen. In België bestaat die mogelijkheid wel.

Het lage btw-tarief zou kringloopwinkels in staat stellen om flink uit te breiden. “En dat zou zeer welkom zijn in deze tijd, waarin klimaatverandering en uitputting van grondstofvoorraden hoog op de agenda staan”, zegt Harry Slotema, directeur van de Brancheorganisatie Kringloopbedrijven Nederland (BKN).

CO2-besparing

Kringloopwinkels, weet Slotema, zijn een waardevol instrument in de strijd tegen die problemen. TNO berekende afgelopen zomer dat één ton goederen door kringloopwinkels ingezameld, een besparing in CO2-uitstoot oplevert van eveneens één ton. Via kringloopwinkels wordt de levensduur van goederen met minstens de helft verlengd. Daardoor hoeft minder afval te worden verbrand, en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten.

De argumenten van De Jager hebben niets met milieu te maken. Voor de staatssecretaris liggen de problemen met een gunstige btw-regeling in de sfeer van sociaal beleid. Kringloopwinkels bieden vaak werk aan mensen die via andere kanalen niet zo snel een baan vinden. In België, zo schrijft De Jager, kan een kringloopwinkel worden erkend als instelling die zich inspant voor de reïntegratie van langdurig werklozen of moeilijk bemiddelbaren. “Die erkenning kan vervolgens worden ingeroepen bij de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 procent.” Zo’n constructie is in Nederland niet mogelijk, onder meer doordat in ons land “niet het bedrijf, maar de persoon wordt gesubsidieerd”.