Geld voor kennis verdwijnt met Rutte I /reageer

Geld voor kennis verdwijnt met Rutte I

Het regeerakoord leidt tot veel minder investeringen in kennis en innovatie. Miljarden sijpelen weg naar lastenverlichting en schuldreductie, terwijl deze eerder voor investeringen in de kennisinfrastructuur waren bestemd. De afschaffing van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) werkt tot tenminste 2020 negatief door in deze investeringen.

In het regeerakkoord is vastgelegd, dat het FES opgeheven wordt. Daarmee zullen miljarden uit de ‘meevallers’ bij de aardgasbaten wegvloeien naar de reguliere begrotingen. Feitelijk betekent dit dat allereerst de terugdringing van het begrotingstekort. Opheffing van het infrastuctuurfonds houdt in dat de aardgasbaten niet langer geïnvesteerd worden in stimulansen voor de economische groei, maar -net als in de jaren zeventig- benut worden om consumptieve behoeften voor de korte termijn te dekken.

Op de lange baan

In de kabinetsperiode tot 2015 betekent dit bijna twee miljard euro minder investeringen in infrastructuur, zowel ‘fysiek’ als qua kennis en innovatie. In de periode tot 2020 gaat nog eens bijna zeven miljard euro naar tekortreductie in plaats van investeringen in groeistimulansen. De uitvoering van de Kennisinvesteringsagenda en de motie-Hamer zijn hiermee op de lange baan geschoven, tenzij uit de lopende uitgaven van departementen grote bedragen voor kennis beschikbaar zouden komen. Het regeerakkoord wijst niet in die richting, hoewel het de ambitie van de motie-Hamer van een plaats in de top 5 van kennisnaties wel tot die van de coalitie maakt.

Zou het kabinet de komende jaren aanvullende meevallers krijgen bij de inkomsten uit het aardgas -door hogere afzet of stijging van de geraamde dollarkoers- gaan deze extra baten ook niet naar investeringen. Zij worden ingezet voor verdere schuldreductie en lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Overigens verwachten economische experts geen meevallers in dit verband: de koers van de dollar staat tegenover de euro onder druk en vanwege de staatsschuld en hoge particuliere schulden in de Verenigde Staten zou enige inflatie als extra vorm van geldontwaarding die economie helmaal niet slecht uitkomen.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.