Gezond en energiezuinig wonen is mogelijk, ook in Vathorst /reageer

Verse lucht

beeld: ClairityDe toevoer van verse lucht komt direct door de gevel. Een kleine ventilator in de radiator regelt de hoeveelheid verse lucht. De radiator warmt eventuele koude buitenlucht op. Een goede afstand tussen aanvoer en afvoer, en dus een goede doorspuiing van de vertrekken, is eenvoudig te realiseren.
De energiebesparing in deze is niet zo groot als met warmteterugwinning, maar de lucht blijft wel veel schoner en stroomt door alle vertrekken. Samen met de stevige spouw- en glasisolatie is er toch een uitstekende EPC. Dit is maar een voorbeeld van wat er met de strenge milieueisen kan. Met een warmtepomp, een set zonnepanelen of een zonneboiler is er een vergelijkbare of nog betere energieprestatie te halen.

Kostenbesparing

Het hierboven beschreven systeem is bovendien in Vathorst makkelijk achteraf toe te passen. De bestaande afvoerkanalen kunnen hergebruikt worden. De toevoerkanalen kunnen worden afgedopt of worden benut voor de keukenafvoer, indien deze niet op een separaat kanaal zit. De te korte kanalen zijn zo minder een probleem omdat de aanzuiging naar de gevel wordt verplaatst.
Blijkt de filtercapaciteit van het warmteterugwinapparaat onvoldoende, dan kan een extra filter worden toegevoegd.

Label A of B voor een huis heeft in principe niks met de gezondheid van de bewoners te maken. Een woning met label F of G levert daarentegen wel vaker gezondheidsproblemen op. Door extreme kou op muren en glas krijgen vocht, schimmels en ongedierte veel meer kans.
In woningen met A en B-label kun je wel fouten in het installatie-ontwerp aantreffen. Dit kan komen door kostenbesparing, slecht vakmanschap en onwetendheid in de omgang met de nieuwste regelgeving. Dit is vooral een fout van ontwikkelaars, bouwers en ontwerpers.

Raampje

In Vathorst zien we ook woningen waarvan de ramen niet open kunnen. Een A of A++ label verbiedt niemand ramen te installeren die open kunnen, en ramen die open kunnen hebben geen negatieve invloed op de numerieke score van de berekening voor het label. Te openen ramen zijn hooguit duurder (ongeveer 200 euro per raam extra).
Overigens is het Bouwbesluit wel wat vreemd in de eis voor de slaapkamer. Die wordt geacht 20 graden Celsius te zijn. De vraag is of dat een comfortabele temperatuur is. Met een regelbare verwarming op de slaapkamer en een raam dat open kan, kun je zelf makkelijk een optimaal slaapcomfort creë‘ren.

Overigens is het bij gebruik van houten kozijnen relatief eenvoudig om achteraf een draaiend raam aan te brengen.
Wel dient Welstand geraadpleegd te worden indien zo’n ingreep aan de straatzijde plaatsvindt. Draaiende delen kunnen in Nederland invloed op de ‘beeldkwaliteit’ hebben. Dat is bijvoorbeeld de reden geweest waarom bij flats van het Woningbedrijf in Eindhoven bij een gevelrenovatie halverwege het traject alsnog klapramen uit de slaapkamers zijn verdwenen! De ramen waren niet besproken met Welstand.