Gigantische vulkaanerupties onder de noordpool /3 reacties

Tamelijk problematisch

Vanaf de Zweedse ijsbreker Oden lieten de wetenschappers drie onbemande capsules door het ijs zakken om een gebied van 30 kilometer lengte te onderzoeken waar in 2001 door op het zeeijs geplaatste seismografen een reeks aardbevingen was geconstateerd.
Gakkel RidgeEnkele meters boven de oceaanbodem ‘zwevend’ verzamelden de capsules bodemmateriaal en foto’s. In een 12 km brede vallei waar twee tektonische platen langzaam uiteen bewegen vonden ze tientallen vulkanen die hun top blijkbaar kwijt zijn geraakt in een omgeving die bezaaid was met donker vulkanisch glas. “De mate van explosieve activiteit die we hier waarnemen stelt alles in de schaduw wat we eerder langs mid-oceanische ruggen hebben waargenomen,” aldus Sohn. “Het volume aan gas en lava dat uit de Gakkel vulkanen is geblazen is veel, véél hoger dan wat we elders hebben gezien. Het is maar goed hier vier kilometer water op zit, want op land was dit tamelijk problematisch geweest!”

Bijdrage aan smelten zeeijs?

De onderzoekers die de onderzoeksresultaten deze maand in Nature hebben gepubliceerd, stellen dat de warmte die vrijkomt bij de erupties niet bijdraagt aan het smelten van het Arctische zeeijs. Sohn bevestigt wel dat “de enorme volumes CO2 die de onderzeese vulkanen uitbraken aandeel zouden kunnen hebben in de stijgende concentratie van dit gas in de atmosfeer”. Daarbij ziet de onderzoeker dan nog het feit over het hoofd dat warmer oceaanwater minder CO2 kan vasthouden, wat nog een indirecte door vulkanisme veroorzaakte emissiebron oplevert. Iemand die wel vast gelooft dat het vulkanisme van invloed is op de dikte van het zeeijs is de klimaatscepticus Robert W. Felix die de website www.iceagenow.com onderhoudt. Al eind negentiger jaren vroeg hij zich in zijn boek Not By Fire But By Ice af: “tijdens de laatste ijstijd was Canada bedolven onder 3 kilometer dik ijs, terwijl het zeeijs rondom de noordpool nauwelijks dikker was dan vandaag. Niemand heeft hier ooit een verklaring voor gevonden.” Al in 2006 vestigde hij de aandacht op het vulkanisme van de Gakkel Ridge (zie hier en hier).

Reageren via Facebook

Over Hajo Smit

Hajo Smit (1966) studeerde in 1991 als milieu- en klimaatdeskundige cum laude af aan de Wageningen Universiteit. Vervolgens ontwikkelde hij zich tot journalist en marketingconsultant. Als freelancer opereert hij voornamelijk vanuit zijn eenmanszaak freewriter.nl.