Global warming maakt Noordpool snel ijsvrij /2 reacties

Global warming maakt Noordpool snel ijsvrij

De kans bestaat dat de Noordpool in de zomer van 2040 ijsvrij zal zijn als gevolg van de opwarming van de aarde. Die waarschuwing lieten Amerikaanse wetenschappers maandag horen op een bijeenkomst van de Amerikaanse Vereniging van Geofysici in San Francisco.

Uit de laatste gegevens blijkt dat het ijs niet meer krachtig genoeg herstelt van de warme periode in de zomer. Vorige maand was een stuk zee bevroren dat twee miljoen vierkante kilometer minder groot was dan vroeger altijd het geval was. Doordat het ijs zich terugtrekt transporteert de oceaan meer warmte naar Arctica. Het open water absorbeert meer zonlicht waardoor het tempo van opwarming wordt versneld als gevolg waarvan nog meer ijs verdwijnt, zo redeneren de wetenschappers.

Eerder dan verwacht

Tot voor kort werd aangenomen dat de Noordpool op zijn vroegst pas tegen het eind van de eeuw ijsvrij zou kunnen zijn. Deze termijn is nu gehalveerd. De verrassende ontdekking is dat de geleidelijke afname van de zeeijsbedekking vroeg of laat een dramatische versnelling ondergaat. De gestage afname in ijsbedekking die de laatste jaren is geregistreerd kan binnen twee decennia met een factor vier gaan versnellen.

Die versnelling komt van de zogenoemde ijs-albedo terugkoppeling. Het zeeijs, dat meestal met sneeuw is bedekt, kaatst veel zonnewarmte terug. Naarmate er meer van smelt neemt de warmteabsorptie door het zeewater toe en gaat het smelten sneller, enzovoort. Het gehanteerde klimaatmodel laat zien dat zich geleidelijk aan een gevoeligheid ontwikkelt waarbij één ongewoon warme zomer het hele systeem kan doen kantelen. Dan treedt ongekend snel ijsverlies op. De waarschijnlijkheid van zo’n abrupte overgang is een heel nieuw gegeven.

Het klimaatmodel CCSM, dat alleen met supercomputers is te hanteren, is in gebruik bij het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research (NCAR) in Boulder, Arizona. Daaraan is ook eerste auteur Marika Holland verbonden. Het geldt als zeer geavanceerd en simuleert niet alleen aangroei en afname van zeeijs, maar, bij voorbeeld, ook de plantengroei op aarde. Het wordt ook gebruikt voor het aanstaande vierde wetenschappelijke rapport van het VN- panel voor klimaatverandering IPCC.

Zwakte

Een zwakte is dat er maar beperkte statistiek is over het wel en wee van het zeeijs rond de Noordpool. Pas dertig jaar wordt het gebied in zijn geheel vanuit satellieten geobserveerd. Het CCSM-model kan dus maar beperkt getoetst worden. Onduidelijk is verder of het klimaatmodel rekening houdt met een vertraging van de warme Golfstroom.

Reageren via Facebook

Over Ewald Smits

Ewald Smits is media-ondernemer en mede-eigenaar van Sprout en Management Team, uitgaven van de MT MediaGroep BV.
Volg hem ook op Twitter