Googles advertentieklikken dalen: bedreiging of bewust? /reageer

Googles advertentieklikken dalen: bedreiging of bewust?

Het lijkt erop dat de klikken op de advertenties van Google afnemen. De laatste maanden gaf onderzoeksbureau Comscore namelijk aan dat daar een daling plaatsvindt.
Is dit schadelijk voor Google? Waarom nemen de ‘paid clicks’ af? En hebben we eigenlijk wel alle informatie om hier een uitspraak over te doen?

Waarom nemen de ‘paid clicks’ af?

Er zijn grofweg twee oorzaken aangewezen die de daling in de klikken op Googles advertenties hebben veroorzaakt, te weten:

  • Google gaf zelf aan dat ze slecht presterende (oftewel niet relevante) advertenties hebben verwijderd om de algehele relevantie van Google’s advertenties te waarborgen;
  • Het verkleinen van het klikbare gebied van advertenties in het inhoudsnetwerk van Google (AdSense).

De afname van paid clicks tussen november en december is te verklaren door het verkleinde klikbare gebied van de AdSense advertenties. Maar Comscore liet ook een teruggang zien in januari en februari, dus waarschijnlijk is niet alleen het contentnetwerk ’schuldig’ aan de daling in het aantal kliks op advertenties.

Cijfers en grafieken: relatief vs. absoluut

Het lijkt slecht te gaan als je alleen kijkt naar enerzijds de daling in het aantal klikken op advertenties met 7 procent en anderzijds de groei in zoekopdrachten met 9 procent.

SearchEngineLand heeft een uitgebreide analyse gedaan op de cijfers van Comscore. In procenten lijkt het soms schokkend, maar de absolute aantallen klikken laten weinig spannende veranderingen zien:

Daarnaast is interpretatie en een juiste vergelijking van data ook belangrijk. Februari heeft minder dagen dan januari en als deze maanden eerlijk worden vergelijken, bevindt Google zich ineens in een positief vaarwater (de rode lijn):

Ad coverage

En er is meer. Zo is het geschatte aantal zoekresultatenpagina’s waar advertenties op verschijnen, de ‘ad coverage’, gedaald met 8 procent (van 52 naar 48 procent). Ook het aantal kliks op zoekresultatenpagina’s MET advertenties daalde met 8 procent.

Wat heeft dit voor gevolgen voor de omzet van Google? Het aantal klikken op advertenties per zoekopdracht is over heel 2007 afgenomen met 33 procent, maar de totale omzet van Google is met 68 procent gestegen. Dit komt door een stijging van de omzet per klik op een advertentie met 21 procent.