Groei je eigen lichaamsdelen: de toekomst is weer dichterbij. /reageer

Het immuunsysteem omzeilen.

Zolang stukjes weefsel worden ontwikkeld uit stamcellen die niet van de patiënt zelf zijn is het zeer waarschijnlijk dat diens immuunsysteem de reparatieweefsels afwijst. De patiënt moet de rest van zijn leven medicijnen nemen om die reactie te onderdrukken.

De eerste stappen zijn gezet om ‘eigen weefsel’ te laten groeien uit ‘eigen stamcellen’. Daartoe worden huidcellen op één of andere manier teruggebracht tot stamcellen die vervolgens weer voorwaarts ontwikkeld kunnen worden in andere celtypes. Het lichaam herkent deze nieuwe weefsels vervolgens als ‘eigen’, ook al is het in een labschaaltje gegroeid.

onderzoek met stamcellenDe eerste onderzoeken, in Edinburgh en Toronto, is het gelukt om huidcellen van een embryo zich te laten ontwikkelen tot een ander type cel. Hiervoor werden nieuwe genetische codes afgeleverd in de cellen door aangepaste virussen.
Deze twee technieken zijn nog te nieuw om op levende mensen toe te passen.

Longen uit het lab.

In theorie kunnen echte stamcellen van embryos uitgroeien tot allerlei diverse soorten weefsels. Honderden soorten, met allemaal hun eigen kenmerken. De truc is om ze aan te moedigen uit te groeien tot het weefsel dat gewenst is. Onderzoekers van de Universiteit van Brussel lijken de truc voor longweefsel nu in hun vingers te hebben.

nieuwe cellen groeien als koolZe lieten de cellen groeien in een vloeibaar gas dat de eigenschappen heeft van de menselijke luchtpijp. De cellen konden via een poreus membraan voedsel opnemen langs de ene kant, terwijl ze aan de andere kant in open lucht konden ontwikkelen. De cellen reageerden hierop door tot weefsel uit te groeien dat past bij die omgeving: longblaasjes.

Als deze longen uit het lab ook in klinische studies bruikbaar blijken dan zou dit weefsel een oplossing kunnen bieden aan lijders van cystische fibrose (taaislijmziekte) en andere aandoeningen van de luchtwegen. Zonder dat er een longtransplantatie nodig is.

Omgekeerd kunnen wetenschappers op deze manier ook zieke cellen zich doen vermeerderen en hierop onderzoek doen in het laboratorium. Zo zijn makkelijker modellen te ontwikkelen voor bepaalde longziektes.