Groene ICT, duurzaam én dollars /reageer

Groene ICT, duurzaam én dollars

Ook ICT-bedrijven hebben een verantwoordelijkheid in het groener maken van de wereld. Toch blijkt uit de ICT Barometer Green ICT van Ernst & Young dat van ruim zeshonderd ondervraagde ICT-beslissers de meerderheid niet op de hoogte is van de ontwikkelingen die er bestaan om hun werk duurzamer te maken.

Een meerderheid van ICT’ers heeft nog nooit gehoord van de zogenaamde Green ICT, een vijfde is redelijk tot goed op de hoogte. Bij grote bedrijven (meer dan vijfhonderd medewerkers) is men het best op de hoogte, maar ook hier heeft 48 procent er nog nooit van gehoord.

Plaats binnen organisatie

Green, of groene ICT wordt binnen de meeste organisatie nog maar af en toe toegepast. In de sector overheid/non-profit is het in 79 procent van de organisaties zelden of nooit ter sprake gekomen. Drie procent noemt het een belangrijk aandachtspunt. Niemand in die sector noemt Green ICT een essentieel onderdeel van het bedrijfsbeleid. In de dienstverlenende sector is Green ICT het belangrijkst, maar ook daar vindt maar 2 procent het van essentieel belang, noemt 15 procent het een belangrijk aandachtspunt en heeft 70 procent er eigenlijk nooit over gesproken.

Initiatieven Green ICT

Van alle onderdelen die volgens de iedeeen van Green ICT kunnen bijdrage aan een duurzamer wereld, is het uitzetten van apparaten wanneer deze niet worden gebruikt de meest voorkomende. Toch heeft slechts 50 procent van de ondernemingen initiatief hiertoe genomen, aldus de ICT Barometer Green ICT van Ernst & Young. Verder stimuleert 29 procent van de organisaties het efficiënt gebruik van printers en wordt bij 20 procent van de ondernemingen personeel gestimuleerd thuis te werken. Het stimuleren van videoconferencing en het aanspreken van medewerkers op energieverspillend gedrag (beide 18 procent) completeren de Top 5. Ruim een kwart (26 procent) heeft helemaal geen initiatieven genomen op gebied van Green ICT.

Redenen voor Green ICT

Het groen in Green ICT lijkt vooral te staan voor de kleur van dollars, in plaats van de kleur van bomen: de belangrijkste reden om aan Green ICT te doen is namelijk het terugdringen van kosten. Voor 70 procent is dit een van de belangrijkste redenen. Milieubehoud en verantwoord ondernemen is voor 50 procent van de bedrijven reden om in Green ICT te investeren. Daarna zijn het toch vooral markteisen die zorgen voor dollargroene ICT: 31 procent noemt de reputatie van het bedrijf en 20 procent het verhogen van de efficiency.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Harm-Jan Langelaar

Harm-Jan Langelaar is verbonden aan de redactie van Liones Publishing Services. Al zijn weblogs verschenen eerder op infeite.nl. Als medewerker van onder andere Scriptiewinkel.nl en verschillende onderzoeksdatabases is hij vooral bezig met wetenschappelijke rapporten.