Groene stroom: Nederland raakt achterop /11 reacties

Groene stroom: Nederland raakt achterop

Nederland blijft niet alleen achteraan hobbelen met het produceren van stroom uit schone energie, maar zal nog verder achterop raken door het huidige beleid, blijkt uit een artikel in de Volkskrant van 17 oktober. Naast een concurrerende prijs is er een beleid nodig dat voor een betrouwbare basis zorgt bij de opwekking en levering van schone energie.

Er zijn diverse oorzaken te melden. Naast een ‘zwabberend subsidiebeleid’ is het tekort aan stroom bijvoorbeeld te wijten aan het feit dat beschikbare hoogspanningskabels zijn toebedeeld aan toekomstige kolencentrales.

Energy Valley

In 2004, vlak voor de de vrije elektriciteitsmarkt een feit was, waarschuwde promovendus De Vries al voor een dreigend stroomtekort door de marktwerking.

Dit stroomtekort doet zich onder meer voor in het gebied bij de Eemshaven, ook wel Energy Valley genoemd. Er zijn inmiddels activiteiten gestart om het stroomtekort op te lossen. Daardoor kunnen diverse projecten in de komende jaren toch gebruikmaken van schone energie.

Kansrijke sectoren

Met de bouw van meerdere elektriciteitscentrales en diverse andere initiatieven op het gebied van duurzame energie, wordt er in komende periode in het gebied tussen de Eemshaven en Delfzijl tussen de 4 en 5 miljard euro geïnvesteerd. Mede door de overheid, die een paar jaar geleden besloot een aantal kansrijke sectoren te definiëren voor het Noorden.

Veel ondernemingen op innovatief terrein hebben inmiddels hun weg gevonden naar het Noorden van Nederland

Veel ondernemingen op innovatief terrein hebben inmiddels hun weg gevonden naar het Noorden van Nederland. Een waterstofcentrale, meerdere fabrieken die vloeibare biomassa produceren, zoals bio-diesel en biomethanol. Daarnaast wordt uit de ‘groene methanol’ DME-drijfgas gewonnen dat als vervanger kan dienen voor het schadelijke CFK.

Overige maatregelen

Over 8 jaar moeten er in het Noorden van Nederland honderdduizenden auto’s op biobrandstof en/of stroom rijden. Schone brandstof dus. Ook zullen veel nieuwe woningen energiebesparende voorzieningen krijgen. Daarnaast is het de bedoeling dat biomassacentrales in de toekomst stroom gaan leveren.

Er lopen op dit moment diverse onderzoeken naar planten, gras en diverse soorten afval waaruit biobrandstof gewonnen kan worden op een zo gunstig mogelijke economische basis.