Groene stroom: Nederland raakt achterop /11 reacties

Spaak in het wiel

Jeepster 74Naast de problemen die in het artikel uit de Volkskrant worden genoemd, wordt, door enerzijds accijns te heffen op ethanol en anderzijds de hoge graanprijs in de wereld, de productie van bio-ethanol ontmoedigd.

Het wachten is nu op het zakken van de graanprijs, maar of dit snel zal gebeuren is maar de vraag. De grote vraag naar graan wordt, behalve door China, mede veroorzaakt door de USA die, om minder afhankelijk te zijn van olie uit het Midden-Oosten, veel graan gebruikt voor het produceren van ethanol als brandstof voor voertuigen.

Het blijkt dat het produceren van ethanol uit graan al in 2006 booming business was in de USA. Door deze ontwikkelingen en de marktwerking is de graanprijs het afgelopen jaar flink opgedreven.

Duitsland

Hoe kan het dan dat Duitsland, een land met niet veel meer zonneschijn dan wij, mijlen voor ligt op Nederland als het gaat om het produceren en gebruiken van hernieuwbare energie? Daar verrijzen in flink tempo elektriciteitscentrales op basis van zonne-energie. Daarnaast worden er steeds meer (grote) daken voorzien van zonnepanelen, zowel de daken van overheidsgebouwen als die van particuliere bedrijven.

Maar ook diverse andere initiatieven op het gebied van wind-energie en biogasproductie dragen daar hun steentje bij. Recentelijk heeft men, om verdere versnippering te voorkomen, de krachten gebundeld, mede omdat alleen door samenwerking en grootschalige aanpak schone energie kostenconcurrerend kan worden opgewekt. Een recente studie heeft aangetoond dat Duitsland zelfs tot 100% van haar energiebehoefte kan opwekken uit hernieuwbare en dus schone energie.

Uit dit Duitse onderzoek blijkt dat met onder meer een diversiteit van stroomopwekkers en diverse, reeds berekende en haalbare energiebesparingen, zelfs meer energie opgewekt kan worden dan er verbruikt gaat worden. Om dit te realiseren, dienen de stroomnetwerken wel flink uitgebreid te worden.

Projecten in andere landen

Diverse projecten, zoals reeds eerder gemeld, in Abu Dhabi (nieuwe stad met uitsluitend schone emissieloze energie) en het Ford-project in de USA (Cradle to Cradle) hebben aangetoond dat - mits op grote schaal - investeringen niet alleen worden terugverdiend, maar dat deze energie vrij snel goedkoper wordt dan energie uit fossiele brandstof en kernenergie.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.