Reacties/ Groene stroom: Nederland raakt achterop printlink


tak (25 oktober 2007, 17:48)

In duitsland kunnen mensen subsidie krijgen op het leveren van energie aan het electriciteitsnetwerk. Ze krijgen naar ik meende 0,50 euro cent per geleverde Kwh, de duitse staat staat garant dat deze prijs de komende 10 jaar zo blijft, waardoor men de investering snel kan terug verdienen.
Aldus een kranten artikel dat ik dit jaar gelezen heb.

Henk Daalder (3 november 2007, 01:44)

Nederland raakt steeds verder achterop, op gebied van CO2 uitstoot reductie en het gaan benutten van duurzame energie.
dat komt omdat de grote energie bedrijven eigenlijk de baas zijn in Den Haag, en als je corebusiness het opstoken van steenkool is, of he toppompen van fossiele olie, dan heb je gheen enkele behoefte om den haag geld te laten verspillen aan duurzame energie.
Dat belastinggeld moet naar jouw fossiele business. In dit geval moet je met de bekende VOC mentaliteit tropische streken afstropen naar biomassa die ze daar maar al te graag telen, als jij daarvoor betaald.
En daar krijgen de fossiele bedrijven subsidie voor.

Zolang we met onze VOC menteliteit dergelijke corruptie tolereren, wordt het niet beter. in ons land. En blijven we het achterlijke land dat we de laatste jaren zijn geworden.

De recente Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) is een mooie illustratie van deze corruptie.
In ons land hebben windenergie projecten gemiddeld een doorlooptijd van 7 jaar.
Daarom heeft EZ (cda) besloten dat de SDE eist dat de energielevering binnen 4 jaar na toekennen van de subsidie begint. Zo niet dan kan de minister de subsidie weer intrekken.

Lees de tekst zelf maar en verbaas je over de nadruk op biomassa en grote eenheden.
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/163683

Ger (9 februari 2008, 17:37)

Wat een gedoe allemaal. 8 jaar hier en 10 jaar daar. Zeg nu gewoon: WE WILLEN NIET. Want als we zouden willen dan kunnen we nu alles regelen. Schoon rijden (geen CO2 uitstoot) gecombineerd met zeer lage operationele kosten. Het kan nu al! Maar ja we willen niet! Als we willen kunnen we nu al voor slechts € 3,00 per week ons woon werk verkeer regelen. Maar ja we willen niet !
Laat ik er maar over ophouden. Overal waar je komt moet er eerst onderzoek gedaan worden. Naar wat ?
Artikelen verschijnen met als kop : "Overheid weet geen raad met duurzaamheid"
En wat te denken van de gemeentes die nooit thuis geven. Zo sprak ik laatst met een gemeentediender die ronduit beweerde dat de gemeente naarstig op zoek was naar schone vervoer mogelijkheden. Men was ondertussen gestart met JAWEL een nieuwe projectgroep die moest onderzoeken waarom de eerdere projecten niet van de grond kwamen. Toen ik hem meedeelde dat ik al weken bezig was de gemeente te attenderen op de mogelijkheden maar ik ieder keer door een verschillenden andere gemeentedienaren van afdeling naar afdeling gestuurd werd was zijn antwoord : "Ja het is nou eenmaal moeilijk om de juiste personen te pakken te krijgen. Maar blijf vooral proberen", en hij verontschuldigde zich en ging zijn project weer in.
Ach ja ......

Veerle75 (7 november 2008, 01:03)

Groene stroom? Kunnen we met z'n allen niet beter kiezen voor atoomstroom ipv groene stroom?

Gerard Ringenaldus (9 november 2008, 16:04)

Hoe komt u daar nu bij! Wilt u onze volgende generaties opzadelen met het niet op te lossen probleem van veilige opslag van atoomafval?

Lees svp eerst eens de feiten en bazeer u daarop!

Feiten zoals ze in het Renewables rapport 2007 staan. Hierin staat ondermeer dat er inmiddels meer dan 100 miljard dollar is geïnvesteerd in hernieuwbare energie wereldwijd. zie:

http://www.ren21.net/pdf/RE2007_Global_Status_Report.pdf

Veerle75 (21 november 2008, 11:20)

Beste Gerard,

Dat er 100 miljard is geïnvesteerd in <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/1991645/___Groene_stroom_is_oplichting___.html">groene stroom</a> zegt op zich niet zoveel.

Het gaat erom of het een kosteneffectieve manier van CO2-vrije stroomopwekking is en daar ben ik nog niet van overtuigd!

Veerle75 (21 november 2008, 11:21)

Correctie:

Dat er 100 miljard is geïnvesteerd in groene stroom zegt op zich niet zoveel.

Het gaat erom of het een kosteneffectieve manier van CO2-vrije stroomopwekking is en daar ben ik nog niet van overtuigd!

Gerard Ringenaldus (21 november 2008, 16:02)

De vraag is of het redelijk is dit nu al te verlangen. Immers tot op de dag van vandaag wordt kolen-en kernenergie gesubsidueerd. Anders was onze energie-rekening nu al 2 x hoger. B.v. de opslag van kernafval is/wordt niet meegenomen in de kosten. Dit betaald so wie so de belastingbetaler. Ook voor iedere mijnwerker in de EU wordt subsidie gegeven. lees b.v. de berichten over afbouw hiervan in Duitsland op internet.

Natuurlijk moet op redelijke termijn een kosteneffectieve, lees concurende prijs voor groene stroom en ook verwarming worden gerealiseerd.

De lat meteen al zo hoog leggen is n.m.m. niet redelijk. elke nieuwe industrie heeft een "aanloop"nodig. En deze nieuwe industrie die niet alleen schoon is, zorgt, blijkt uit vele berichten, ook voor vele nieuwe arbeidsplaatsen.

Veerle75 (22 november 2008, 02:22)

Beste Gerard,

- Kernenergie wordt bij mijn weten niet gesubsidieerd (zie deze link en klik op 'bloemlezing --> ongesubsidieerd?' (kostte me heel wat googelen ;-))
- Ik weet dat er inderdaad landen in Europa zijn die kolenmijnen subsidiëren. Dat is achterlijk, net zoals stroom opwekken met kolen achterlijk is.

1) Zonne-energie heeft volgens mij wel de toekomst, maar pas op de hele lange termijn (na 2050).

2) Windenergie is -voor zover ik het kan overzien- quatsch: Grootindustriële lobbies die er in slagen allerlei 'groene idealisten' voor hun kar te spannen en hen het promotiewerk te laten doen. Het is op geen enkele manier recht te rekenen, ook niet met optimistische 'leercurves' (vergeet niet dat de beste windlokaties al vergeven en bebouwd zijn!).

De belastingbetaler is de dupe, de stroomprijs gaat omhoog en de winsten op de projecten vloeien naar buitenlandse bedrijven. Windmolens zijn ook fallussymbolen voor poltici die goede sier willen maken.

Zie ook NRC website van vandaag

3) Voor biomassa geldt een zelfde soort verhaal (landbouwlobbies, politici die goede sier willen maken, etc.). Alleen is daar de CO2-reductie ook nog eens vrij beroerd....

OK, blijft zon dus over. Maar moeten we daar in Nederland belastinggeld aan uitgeven?

In Duitsland worden zonnepanelen zwaar gesubsidieerd. Dat heeft een (bewezen) contraproductief effect gehad (buiten het feit dat de Duitse stroomprijs de hoogste in Europa is door de 'Ökopfennig'):

Het heeft namelijk de prijs van zonnepanelen op de markt sterk omhoog gedreven. Met Duits belastinggeld gekochte panelen staan in Duitsland te duur te wezen en te weinig op te brengen (immers er is weinig zon).

In landen waar ze wèl effectief en bijna rendabel zouden kunnen zijn worden ze door de Duitse vraag uit de markt geprezen (en dus niet gebruikt). Conclusie: een park met zonnepanelen in NW Europa is onzin --> beter de helft van het geld besteden aan een park in Spanje, heeft meer CO2 effect.

Zo, en nu jij weer ;-)

Gerard Ringenaldus (23 november 2008, 13:36)

Dank voor je constructieve bijdrage. Het is bovendien prettig om reacties te krijgen, mee eens of niet, maakt niet uit. Uiteindelijk zullen de feiten bepalen over succesvol of niet. De cijfers van b.v. het Renewable Gobal Rapport 2007 zijn feiten, welke waarde men er ook aan toe kent.

Als uit deze materie een levendige discussie voortkomt ben ik al tevreden.

Internet, waaronder deze site, biedt gelukkig alle mogelijkheden hiertoe.

Priska (18 november 2011, 13:12)

Zonne-energie heeft ook in Noord-West Europa zin, het hangt er ook van af welke techniek bedoeld wordt. Bijvoorbeeld passieve energie (een goed geïsoleerd huis met veel ramen op de zonzijde en weinig op het Noorden) kan je stookkosten 75% reduceren. In Oost-Duitsland zijn er regio's die duidelijk meer zonuren hebben dan West-Nederland, daar heeft Nederland met zijn ligging aan de Noordzee ook een beetje pech. Bij windenergie is men het er inmiddels over eens, dat grootschalige parken op en nabij de zee het meest rendabel zijn, maar er moeten meer hoogspanningsleidingen naar de gebruikers worden gebouwd. Denemarken haalt nu al 25% van zijn electriciteit uit windenergie, Nederland loopt duidelijk achter vanwege haar interesse in gas en aardolie. Als we nu niet beginnen met meer investeren in zonne-energie, dan is het broeikaseffect al in 2050 zo'n onbeheersbaar probleem geworden, dat het dan echt te laat is om nog over te schakelen op zonne-energie.

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje