Haal de krant door de relevantie-machine /3 reacties

Haal de krant door de relevantie-machine

In de discussie over de toekomst van de krant zou het volgens mediastrateeg Anton van Elburg moeten gaan om het creeren van nieuwe toegevoegde waarde. Niet de vraag wie er moet betalen staat centraal, maar de vraag wie er wil betalen. En mensen willen alleen betalen als hun een relevante dienst wordt bewezen. Het is daarom een kwestie van service innovatie.

De krant bepaalt niet langer meer wat het publiek moet weten. De burger weet zelf heel goed wat hij aan nieuws en informatie nodig heeft en gebruikt daarvoor het internet. Daarmee heeft de krant een belangrijke toegevoegde waarde verloren: het zetten van de agenda.

Persoonlijke situatie

Vrijwel elk onderwerp dat in het nieuws aan de orde komt, kan vertaald worden naar de persoonlijke situatie van mensen. Wat er op het Binnenhof bijvoorbeeld besloten wordt over lonen en uitkeringen, heeft direct gevolgen voor de portemonnee. Iedereen heeft zijn eigen agenda en wil weten wat een nieuwsfeit voor hem of haar persoonlijk betekent, en gaat het internet op om daarover informatie bij elkaar te sprokkelen.

Relevante informatiediensten

Het zou veel tijd en moeite besparen als kranten het algemene nieuws direct zouden vertalen naar een relevante informatiedienst voor hun lezers. Leg het uit, maak het tastbaar, reken het voor, wijs op sites waar meer info te vinden is, breng lotgenoten met elkaar in contact, organiseer bijeenkomsten met experts, creeer een alert service over dat ene onderwerp, help met keuzes maken. Etcetera etcetera.

Databases

Elsevier doet bijvoorbeeld al een goede poging met de onderzoeken naar de kwaliteit van scholen en ziekenhuizen. Een database van scholen zou je best kunnen uitbreiden tot een permanente service. Tal van ouders zijn wanhopig over de staat van het onderwijs, en als je ze kan helpen met het begrijpen van het onderwijsbeleid en het delen van hun ervaringen, bewijs je ze een enorme dienst. (Ik kon het scholenonderzoek overigens niet vinden op de site van Elsevier.)