Handvol multinationals controleert wereldvoedselhandel /6 reacties

Door het opkopen van bedrijven en via contracten bepalen zij wat geproduceerd moet worden en tegen welke prijs (zie het overzicht onderaan dit artikel). Daarnaast kunnen zij de overstap naar genetisch gewijzigde gewassen bevorderen en zelfs afdwingen. Zij bepalen ook het gebruik en de prijs van de bestrijdingsmiddelen, meestal door middel van ‘koppelverkoop‘.

Overeenkomsten en rode draden

Uit diverse publicaties van bijvoorbeeld rechtszaken, blijkt herhaaldelijk dat genoemde multinationals het, naast hun dwingende maatregelen, niet zo nauw namen en nemen met wetten en regels (zie het overzicht per bedrijf onderaan dit artikel). Er zijn enkele significante overeenkomsten: alle multinationals maken gigantische winsten, zijn gevestigd in belastingparadijs Bermuda, hebben geheime bankrekeningen, lege vennootschappen en zijn ten minste één keer of op meerdere fronten actief in de offshore financiële centra.

Een andere verbindende factor tussen de genoemde multinationals (zie ook onderstaand overzicht) is dat vrijwel alle betreffende bedrijven zich in meer of mindere mate schuldig hebben gemaakt aan (ernstige) millieudelicten, het verstrekken van onjuiste informatie en/of het achterhouden van informatie, belastingfraude, prijsafspraken en beïnvloeding van overheden door onder andere infiltratie tot in de hoogste politieke kringen.

Diverse media en auteurs van naam hebben zich al op deze materie gestort. In onderstaand overzicht heb ik van de multinationals die het meest genoemd worden, publicaties over activiteiten en een aantal in het oog springende gebeurtenissen uit het (recente) verleden aangehaald. Gezien de enorme hoeveelheid informatie hierover, kan dit echter slechts een kleine greep zijn.

Overzicht

Een overzicht van activiteiten en handelwijze van de belangrijkste hierboven genoemde bedrijven:

Cargill
In het boek van Brewster Kneen wordt Cargill ‘De ontzichtbare reus met transnationale strategieën‘ genoemd. Zie ook hier voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten en handelwijze van Cargill. Over de machtstructuren door middel van verticale integratie en de vele joint-ventures is zelfs een boek geschreven.

In diverse media wordt gewag gemaakt van het feit dat Cargill door de jaren heen veel invloed heeft tot in de hoogste politieke kringen. Ook is een interessant Nederlands boek verschenen over de handelwijze en beïnvloeding door Cargill en anderen (reeds enige jaren geleden uitgegeven).