Handvol multinationals controleert wereldvoedselhandel /6 reacties

Monsanto
Over Monsanto zijn al veel publicaties geweest. Een van de meest opmerkelijke zaken waarbij Monsanto recentelijk betrokken was, waren de zaken Monsanto vs Schmeiser en Monsanto vs Nelson.

Het gaat bij beide zaken om het feit dat aan Monsanto octrooien zijn toegekend van het dna van de door hen ontwikkelde genetisch gemanipuleerde maïszaden. Boeren die deze maïszaden gebruiken, moeten verplicht ook de daarbij door Monsanto ontwikkelde pesticide (Round-up Ready) gebruiken en hiervoor een contract ondertekenen. Beide boeren (Schmeiser en Nelson) beweren dat ze nooit een contract hebben ondertekend en dat de gevonden dna-sporen (octrooi van Monsanto) door de wind op hun akkers terecht zijn gekomen. Boer Schmeiser kreeg na een eerder verloren rechtzaak in 2008 onlangs alsnog gelijk.

Millieudelicten
In de afgelopen jaren was de firma Monsanto wereldwijd in een flink aantal rechtzaken betreffende millieudelicten verwikkeld. Recentelijk (maart 2008) heeft Mansanto het beroep verloren tegen de Franse overheid inzake haar verbod op gemodificeerde maïs. Het Franse gerechtshof heeft bepaald dat dit verbod zal blijven bestaan in afwachting van een studie hierover.

Macht over de media
Toen Monsanto wederom negatief in het nieuws dreigde to komen, nu over een omstreden groeihormoon voor koeien dat kankerverwekkend zou zijn, dreigde Monsanto dat als de reportage zou worden uitgezonden, dit niet allleen voor televisiestation Fox, maar voor nog 21 televisiestations consequenties zou hebben. Niet alleen werd de reportage geannuleerd, maar tevens werden de verantwoordelijke journalisten ontslagen. Een indringende Franse documentaire over alle zaken waarbij Monsanto is betrokken, is ‘Le Monde selon Monsanto’.

ConAgra
Ook over ConAgra is een uitgebreid overzicht van activiteiten en handelwijze geschreven. Ook ConAgra kwam negatief in het nieuws doordat het in verband werd gebracht met schendingen van voedselregels, bacteriologische verontreinigingen en problemen met genetische manupilatie. Vorig jaar nog heeft ConAgra, ’s werelds grootste leverancier van magnetron popcorn (3 miljard zakken), laten weten dat zij het gebruik van een omstreden chemische smaakstof (dealcetyl) in dit product zal staken. In 2007 ten slotte kreeg het bedrijf een boete van 45 miljoen dollar wegens belastingfraude over meerdere jaren.

DuPont
Multinational DuPont was meerdere malen betrokken bij (ernstige) financiële en millieudelicten. Samen met vijf andere multinationals verkoopt DuPont jaarlijks circa 85 procent van de bestrijdingsmiddelen in de wereld. Met Monsanto beheersen zij daarnaast de zaadhandel. Hier staat een uitgebreid overzicht van activiteiten en handelwijze van DuPont.