Hernieuwbare energie tegenwicht voor dure olie /3 reacties

Hernieuwbare energie tegenwicht voor dure olie

De huidige hoge prijzen van olie en andere grondstoffen lijken een sneeuwbaleffect te hebben omdat zij doorwerken in de prijzen van voedsel en andere producten in de wereld. Om dit in ieder geval te proberen af te remmmen, dient er snel een tegenwicht te komen, en wel door middel van concurrentie van flinke omvang. Een uitstekende manier is snelle en brede ondersteuning van hernieuwbare energie door overheden.

Vooruitzicht: prijzen blijven stijgen

Ondanks de daling van de olieprijs de afgelopen weken, wordt steeds duidelijker dat we in een niet te stoppen spriraal van prijsexplosies terecht zijn gekomen. En dat geldt niet alleen voor olie. Gazprom-topman Miller herhaalde op 4 juli zijn voorspelling dat de gasprijs de prijs van olie gaat volgen en derhalve voor eind van dit jaar wel eens 25 procent hoger kan zijn. Eerder had hij al beweerd dat de olieprijs naar de 250 dollar per vat kon oplopen. Op dat moment, zo zij hij, zal het gas ook twee keer zo duur zijn als nu.

Ook de chemische industrie is reeds begonnen met drastische prijsverhogingen van wel 25 tot veertig procent.

Olie als eerste aanpakken

Niet alle oorzaken van de prijsverhogingen van onder meer voedsel zijn snel afdoende te bestrijden. Oorzaken als de ook door onze minister Cramer genoemde toename van de wereldbevolking, toename van de vleesconsumptie (vooral in China), klimaatverandering, importtarieven, dure transportkosten en speculatie en de niet goed werkende wereldmarkt zijn niet een-twee-drie te tackelen. Olie lijkt echter de ‘aanjager’ van een groot deel van het probleem en aanpak hiervan kan de eerste klap zijn die een daalder waard is.

Overheidssteun

Wat kunnen regeringen doen om de gevolgen van de stijging van de brandstofprijzen in te dammen? Een belangrijke stap zou zijn een brede ondersteuning en stimulatie van ontwikkeling, productie en gebruik van diverse vormen van hernieuwbare energie.

Daarnaast kan brede en constante informatie hierover zelfs vrij snel voor een belangrijk tegenwicht zorgen. Immers, als geruchten over een mogelijk lagere olievoorraad de olieprijs al kunnen opstuwen, dan moet een sterk tegengeluid, waardoor duidelijk wordt dat diverse vormen van hernieuwbare energie dit ‘tekort’ inmiddels al ruimschoots kunnen opvangen, voor een minder snelle stijging en misschien wel, op termijn, voor enige daling van de olieprijs kunnen zorgen. Het wordt dus tijd voor een groot mediaoffensief!